EN

"Dziady" w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Burza po stanowisku kurator Nowak