EN

21.01.2022, 16:09 Wersja do druku

Warszawa. MKiDN: informacje o odebraniu 3 mln zł dotacji dla Teatru Słowackiego w Krakowie to fake-news

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie "odebrało" żadnej dotacji Teatrowi im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ponieważ dotacja taka nie została mu przyznana ani obiecana - podkreślono w komunikacie zamieszczonym na stronie MKiDN.

Inne aktualności

"W związku z powielanymi przez media (m.in. "Gazetę Wyborczą", "Radio Zet", "TOK FM", "Dziennik Polski", "Tygodnik Przegląd") kłamstwami na temat finansowania Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że MKiDN nie "odebrało" żadnej dotacji temu teatrowi, ponieważ dotacja taka nie została mu przyznana ani obiecana" - napisano w oświadczeniu MKiDN.

Przekazano, że "Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie otrzymywał tylko – jak wiele innych instytucji samorządowych – dotacje w ramach Programów Ministra przyznawane w trybie konkursowym".

"Wbrew fałszywym informacjom rozpowszechnianym i powielanym przez media, Teatrowi im. Słowackiego nie została w żadnym momencie przyznana ani przyrzeczona dotacja w wysokości 3 mln zł. Rzeczywiście, na podstawie wniosku marszałka województwa małopolskiego, MKiDN rozważało w 2021 roku prowadzenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako wspólnej instytucji kultury – jednak teatr ten był tylko jedną z wielu instytucji artystycznych ubiegających się w ubiegłym roku o współprowadzenie przez Ministra, z których ostatecznie tylko jedna została przyjęta do współfinansowania, a w sprawie kolejnej – trwają procedury związane z przygotowaniem współprowadzenia" - podkreślono.

Poinformowano, że MKiDN współprowadzi obecnie 30 samorządowych instytucji artystycznych i 52 muzealne. W ciągu ostatnich 6 lat liczba współprowadzonych instytucji artystycznych podwoiła się – z 15 do 30, a muzealnych wzrosła z 32 do 52. "W latach 2016-2021 mecenatem państwa zostały objęte m.in. Teatr Polski w Warszawie, Teatr Wielki i Teatr Muzyczny w Łodzi, Teatr Dzieci Zgłębia w Będzinie, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz filharmonie - Podkarpacka, Łódzka czy Szczecińska, a także zespoły "Mazowsze" i "Śląsk", orkiestra Aukso z Tychów, orkiestra Amadeus Agnieszki Duczmal z Poznania oraz Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Od 2022 r. współprowadzeniem objęta została Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu" - podano.

Polska Agencja Prasowa zwróciła się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyjaśnienie, czym jest współprowadzenie i co oznacza dla instytucji kultury.

"Wspólne prowadzenie instytucji kultury wynika z prowadzonej od końca 2015 r. przez MKiDN polityki wzmacniania instytucji samorządowych za pomocą bezpośredniego wsparcia finansowego z budżetu państwa udzielanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Decyzje w sprawie współprowadzenia – podejmowane na wniosek organizatora instytucji - podyktowane są jasnymi i wielokrotnie komunikowanymi kryteriami, takimi jak: wysoki poziom artystyczny instytucji; polityka spójności MKiDN, tj. stwierdzona potrzeba wsparcia władz regionu w zakresie zaspokojenia potrzeb kulturalnych i ułatwienia dostępu do dóbr kultury; dobry stan finansów instytucji i jej perspektyw rozwojowych, gwarantowanych także przez samorządowego organizatora; brak konfliktów pracowniczych i wizerunkowych związanych z instytucją, jak również polityka zrównoważonego (także terytorialnie) rozwoju w kulturze" – napisano w komentarzu resortu.

W odniesieniu do tego kryterium MKiDN podkreśla, że prowadzi lub współprowadzi wiele krakowskich instytucji kultury, m.in.: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Zamek Królewski na Wawelu, Międzynarodowe Centrum Kultury, Instytut Literatury, Instytut Książki, Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA, Polskie Wydawnictwo Muzyczne czy nowoutworzone wspólnie z miastem Kraków Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow. "W tym kontekście przyjęcie do współprowadzenia (co oznacza poważne i wieloletnie zobowiązania finansowe) kolejnej instytucji kultury w tym mieście pogłębiłoby dysproporcje w stosunku do wielu innych ośrodków w kraju" - napisano.

Przypomniano, że decyzja o wspólnym prowadzeniu poprzedzona jest każdorazowo analizą stanu instytucji pod kątem finansowym i organizacyjnym oraz ustaleniem poziomu jej potrzeb, co następuje w roboczych kontaktach z organizatorem. "Niezbędny jest też przegląd dokumentów statuujących instytucję pod względem spełniania standardów wymaganych przez MKiDN oraz prezentacja prawnych warunków współprowadzenia. Dopiero po zakończeniu tego etapu możliwe jest przejście do dalszych formalnych kroków zmierzających do decyzji o zawarciu umowy określającej warunki współprowadzenia" - dodano w komentarzu MKiDN.

Zwrócono uwagę, że "wynik analizy złożonych do MKiDN wniosków organizatorów samorządowych instytucji kultury i potwierdzenie spełnienia kryteriów jest podstawą wyboru instytucji i podjęcia decyzji o przyjęciu instytucji do współprowadzenia w danym roku budżetowym ze skutkami dla budżetu państwa na lata kolejne". "Proces przygotowywania decyzji o wieloletnim zobowiązaniu budżetu państwa, jakim jest umowa współprowadzenia, nie zawsze jest zakończony zawarciem umowy" - zaznaczono. Jak wyjaśniono, "przypadki takie miały już miejsce, np. w odniesieniu do Teatru Wielkiego w Łodzi w roku 2017 – właśnie z uwagi na niespełnienie wyżej wskazanych kryteriów". Teatr Wielki w Łodzi ostał objęty współprowadzeniem w 2020 r., po tym, jak wypełnił resortowe kryteria.

"Prostując fake newsy rozpowszechniane również przez osoby związane z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie warto podkreślić, że dotychczas żaden z dyrektorów instytucji zabiegających o współprowadzenie nie rezygnował ze starań o dotację z Programów Ministra przed zawarciem umowy" - zwraca uwagę resort kultury. "W okresie naboru do programów nic nie ograniczało możliwości złożenia przez dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wniosków o dofinansowanie planowanych na 2022 rok projektów artystycznych czy inwestycyjnych. I wbrew temu, co publicznie deklaruje dyrektor, wnioski takie Teatr im. Juliusza Słowackiego złożył" - podkreślono.

Wątki tematyczne