Dialogus de Passione abo Żałosna tragedyja o Męce Jezusa
Premiera – 28.11.1998

Dialogus de Passione abo Żałosna tragedyja o Męce Jezusa

reż. Dejmek Kazimierz

reżyseria

Kazimierz Dejmek

opracowanie sceniczne

Kazimierz Dejmek

scenografia

Jan Polewka

opracowanie muzyczne

Stefan Sutkowski

opracowanie muzyczne

Jacek Urbaniak

kierownictwo muzyczne

Mirosław Jastrzębski

rzeźby

Stefan Borzęcki

rzeźby

Zbigniew Kowalewski

rzeźby

Jerzy Nowakowski

asystent reżysera

Mariusz Bieliński

asystent reżysera

Andrzej Majczak

asystent scenografa

Jadwiga Michalska

asystent scenografa

Anita Świderek

Obsada:

Olgierd Łukaszewicz (Ewanjelista abo Prologus)
Michał Pawlicki (Caiphas)
Zdzisław Tobiasz (Annas)
Jan Tesarz (Rabinus primus)
Józef Duriasz (Rabinus secundus)
Emilian Kamiński (Lucyper)
Łukasz Lewandowski (Garzstka)
Maciej Wojdyła (Kuflik)
Leszek Zduń (Wąglik)
Mirosław Konarowski (Krzaczek)
Andrzej Blumenfeld (Judasz)
Czesław Lasota (Prorok Zacharias)
Bogdan Baer (Woźny)
Teresa Budzisz-Krzyżanowska (Maryja)
Jerzy Łapiński (Miles primus)
Radosław Elis (Miles secundus)
Paweł Tołwiński (Miles tertius)
Sławomir Orzechowski (Miles quartus)
Dariusz Błażejewski (Miles quintus)
Waldemar Błaszczyk (Miles sextus)
Krzysztof Gosztyła (Haerodes)
Marek Barbasiewicz (Pilatus)
Mirosław Kowalczyk (Dworzanin I)
Mikołaj Klimek (Dworzanin II)
Maciej Kozłowski (Kat)
Joanna Kwiatkowska-Zduń (Weronika)
Henryk Błażejczyk (Cireneus)
Warszawski Zespół Chorałowy pod kierownictwem Tadeusza Olszewskiego w składzie:
Stanisław Bogdanowicz
Tadeusz Chruszczyk
Stefan Cieślowski
Longin Glijer
Tadeusz Gowin
Sebastian Gunerka
Jan Karpiński
Jerzy Kędziorek
Mariusz Klimek
Michał Komosa
Marcin Łukaszewski
Paweł Łukaszewski
Piotr Mizera
Bernard Pielok
Feliks Rokicki
Edward Skowroński
Andrzej Żyliński
Zygmunt Żyliński
chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 80 im. Bohaterów Monte Cassino pod kierownictwem Romualda Miazgi

Teatr Narodowy
pl. Teatralny 3 00-077 Warszawa

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów