Niepokoje w Operze na Zamku w Szczecinie

Dymisja dyrektora Sztarka wywołała pogotowie strajkowe pracowników opery.


Archiwum