Warszawska Opera Kameralna

Warszawska Opera Kameralna

Dyrektor naczelny

Alicja Węgorzewska-Whiskerd

ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa

+48 22 628 30 96 (sekr.), +48 22 629 32 33 (fax), +48 22 831 22 40 (kasa), +48 22 625 75 10 (BOW), +48 22 628 53 55 (org. pracy art.), +48 22 627 91 29 (public relations)

sekretariat@operakameralna.pl

publicrelations@wok.pol.pl

www.operakameralna.pl

Repertuar - Sierpień 2021
Brak spektakli w danym miesiącu

Recenzje

Pokaż 6 kolejnych recenzji

Aktualności

Pokaż 12 kolejnych aktualności

Magazyny

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów