Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

Dyrektor naczelny

Marek Mikos

ul. Jagiellońska 5 31-010 Kraków

+48 12 422 85 66, +48 12 422 87 63, +48 12 422 80 20, +48 12 292 75 11 (centr.), +48 12 421 29 77 (sekr.), +48 12 421 33 53 (sekr., fax) +48 12 421 88 48 (koord. pracy art.), +48 12 422 40 40 (BOW), +48 12 421 88 38 (impresariat.)

sekretariat@stary-teatr.pl; rezerwacja@stary.pl

promocja@stary-teatr.pl

www.stary.pl

Repertuar - Kwiecień 2021

Stara kobieta wysiaduje

Stara kobieta wysiaduje – Tadeusz Różewicz / reż. Marcin Liber
  • 09.04 - 00:00 Poza siedzibą
  • 10.04 - 00:00 Poza siedzibą

Krakowski Salon Poezji

  • 11.04 - 12:00
  • 18.04 - 12:00
  • 25.04 - 12:00

Recenzje

Aktualności

Pokaż 12 kolejnych aktualności

Magazyny

Pokaż 12 kolejnych aktualności

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów