EN
Dama Pikowa
Premiera 06.04.2008

Dama Pikowa

reż. Krzysztof Nazar

Tytuł oryginalny:

Dama Pikowa

Autor sztuki:

Piotr Czajkowski

Scenografia:

Marek Chowaniec

Dyrygent:

Iwona Sowińska

Kostiumy

Zofia de Ines

Obsada:

Ewa Biegas/ Magdalena Nowacka (Liza)
Krzysztof Bednarek/ Paweł Wunder (Herman)
ndrzej Biegun/ Przemysław Firek (Tomski)
Grzegorz Pazik/ Artur Ruciński (Jelecki)
Alicja Węgorzewska-Whiskerd /Bożena Zawiślak-Dolny (Hrabina)
oraz orkiestra, chór i balet Opery Krakowskiej

Opera Krakowska w Krakowie
ul. Lubicz 48 31-512 Kraków

Archiwum