Tańczymy shimmy
Premiera 02.06.2020

Tańczymy shimmy

reż. Olga Ciężkowska (AST)

Autor sztuki:

wg E.E. Cummingsa

Muzyka:

Olga Ciężkowska (AST), Piotr Pacześniak (AST)

Dramaturgia

Piotr Pacześniak (AST)

Video

Maciej Bogdański (PWSFTviT)

Inspicjent

Ewa Wrześniak

Obsada:

Magda Grąziowska
Małgorzata Zawadzka
Krzysztof Zawadzki

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
ul. Jagiellońska 5 31-010 Kraków

Archiwum