Teatr Muzyczny Roma

Teatr Muzyczny Roma

Dyrektor naczelny

dyrektor: Wojciech Kępczyński

ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa

+48 22 628 70 71 (centr.), +48 22 621 80 37 (sekr.), +48 22 628 78 44 (public relations), 022 621 61 06 (koordynacja pracy art.) , +48 22 628 03 60 (kasa) +48 22 628 89 98 (rezerwacja)

sekretariat@teatrroma.pl

koordynacja_roma@interia.pl

www.teatrroma.pl

Repertuar - Lipiec 2021

Waitress

– na podstawie filmu wg scenariusza i w reżyserii Adrienne Shelly / reż. Wojciech Kępczyński
 • 01.07 - 19:00
 • 02.07 - 19:00
 • 03.07 - 15:00
 • 03.07 - 19:00
 • 04.07 - 17:00
 • 06.07 - 19:00
 • 07.07 - 19:00
 • 08.07 - 19:00
 • 09.07 - 19:00
 • 10.07 - 15:00
 • 10.07 - 19:00
 • 11.07 - 17:00

Recenzje

Aktualności

Pokaż 12 kolejnych aktualności

Magazyny

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów