Teatr im. Juliusza Osterwy

Teatr im. Juliusza Osterwy

p.o. dyrektora

Redbad Klynstra-Komarnicki

ul. Narutowicza 17 20-004 Lublin

081 532 42 44 (centr.), 081 532 29 35 (sekr.), 081 532 44 36 (BOiR), 081 463 86 50 (fax)

info@teatrosterwy.pl

www.teatrosterwy.pl

Repertuar - Czerwiec 2021

Nad Niemnem

Nad Niemnem – wg Elizy Orzeszkowej / reż. Jędrzej Piaskowski
 • 03.06 - 19:00
 • 04.06 - 19:00
 • 05.06 - 19:00
 • 06.06 - 18:00

Czego nie widać

/ reż. Marcin Sławiński
 • 10.06 - 19:00
 • 11.06 - 19:00
 • 12.06 - 19:00
 • 13.06 - 18:00

Nora

Nora – wg Henrika Ibsena / reż. Kuba Kowalski
 • 24.06 - 19:00
 • 25.06 - 19:00
 • 26.06 - 19:00
 • 27.06 - 18:00

Recenzje

Aktualności

Pokaż 12 kolejnych aktualności

Magazyny

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów