Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Dyrektor naczelny

Jarosław Fret

Dyrektor artystyczny

programowy: Dariusz Kosiński

Rynek-Ratusz 27 50-101 Wrocław

+48 71 344 53 20, +48 71 343 17 11 (Dział Programowy), +48 71 343 42 67 (fax)

sekretariat@grotowski-institute.art.pl

www.grotowski-institute.art.pl, www.grotowski.art.pl

Repertuar - Sierpień 2020
Brak spektakli w danym miesiącu

Aktualności

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów