Spotkania z literaturą: czytanie poezji Józefa Czechowicza
Premiera 03.06.2020

Spotkania z literaturą: czytanie poezji Józefa Czechowicza

Uwagi:

czytanie online na Facebooku

Teatr im. Juliusza Osterwy
ul. Narutowicza 17 20-004 Lublin

Archiwum