EN

"Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i perfromansie", wybór i opracowanie Ewelina Godlewska-Byliniak i Justyna Lipko-Konieczna, Wydawnictwo Fundacja Teatr 21, Warszawa 2017

Książka inauguruje serię wydawniczą przygotowaną przez Teatr 21. Publikacja otwiera zupełnie nowe pole działalności teatru - ma przybliżyć czytelnikowi najważniejsze teksty z obszaru studiów nad niepełnosprawnością (disability studies), które dotychczas nie doczekały się tłumaczenia na język polski.


Archiwum