Performer

Performer

Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław
wydawca

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Redaktor naczelny

Dariusz Kosiński

redakcja@performer.art.pl

www.redakcja@performer.art.pl

Aktualności

Archiwum