18.12.2020, 11:25 Wersja do druku

Wrocław. 20. numer „Performera” już w sieci

W grudniu 2020 Instytut Grotowskiego oddaje w ręce czytelników obszerny, jubileuszowy numer czasopisma internetowego „Performer”, który nieprzerwanie od 2011 roku zamieszczany jest na wortalu grotowski.net. Opublikowane teksty odsłaniają zaskakujące efekty spotkania teatru i filozofii, które były obszarem zainteresowań w ramach kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań. Ten numer dedykowany jest także pamięci zmarłego 24 października Ludwika Flaszena, współzałożyciela Teatru Laboratorium, krytyka literackiego i teatralnego, autora książek „Cyrograf”, „Teatr skazany na magię” oraz „Grotowski & Company”.

W ramach kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, zatytułowanego „Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru”, zaproszeni goście i uczestnicy podejmowali na różne sposoby refleksję nad tym, co łączy teatr i filozofię. W dziale „Przewalczyć myślą” znajdują się teksty Marii Kostyszak, Piotra Martina, Łucji Iwanczewskiej i Piotra Augustyniaka. „Czytając je i zachęcając do ich lektury, pomyślałem, że zwłaszcza w kontekście czasów, w jakich przyszło nam publikować ten numer, tym, co filozofię i teatr łączy, jest pozorna nieprzystawalność do rzeczywistości rządzonej imperatywem zachowania bezpieczeństwa i przetrwania oraz ich niezbędność właśnie w tej rzeczywistości” – pisze w tekście otwierającym numer Dariusz Kosiński, redaktor naczelny pisma. Uzupełnieniem działu „Przewalczyć myślą” są także teksty krytyczno-naukowe Jakuba Momro, Doroty Semenowicz, Małgorzaty Budzowskiej, Teresy Fazan i Marceliny Obarskiej.

W dziale „Opowieści źródeł” Ludwika Flaszena wspominają Leszek Kolankiewicz, Georges Banu i Stefania Gardecka. W tekście „Kadysz” Kolankiewicz nakreśla skomplikowany życiorys zmarłego przyjaciela, przytaczając doświadczenia wspólnych podróży i refleksji, na ich podstawie formułując osobiste epitafium. Banu w tekście „Odejście współczesnego Sokratesa” charakteryzuje Flaszena jako mistrza słowa i wielkiego myśliciela, podkreślając rolę, jaką odegrał w słynnych na całym świecie przedsięwzięciach teatralnych Jerzego Grotowskiego, i jego wkład w kształtowanie związanej z tym twórcą legendy. Osobistym wspomnieniem dzieli się Stefania Gardecka, wieloletnia współpracowniczka Grotowskiego i Flaszena, odpowiadając na pytanie, „jak zapamiętam Ludwika Flaszena”.

W grudniowym numerze osobny blok poświęcono Jerzemu Grotowskiemu. Można w nim znaleźć teksty o twórcy Teatru Laboratorium pisane z perspektywy filozoficznej autorstwa Daniela. R. Soboty, Bena Spatza oraz Krisa Salaty. Te oraz inne teksty, m.in. przekłady włoskich badaczy i recenzje książek, w wolnym dostępie na: grotowski.net. Instytut im. Jerzego Grotowskiego jest wydawcą periodyku.

Źródło:

Materiał nadesłany

Data:

18.12.2020

Wątki tematyczne