11.02.2020 Wersja do druku

Wrocław. Zaproszenie do nadsyłania tekstów do 19 numeru "Performera"

Do 15 marca roku przesyłać można propozycje tekstów do 19 numeru czasopisma internetowego "Performer". Tym razem tematem przewodnim są instytucje kultury teatralnej.

W tematykę tę wpisują się zarówno spojrzenia na ideowe deklaracje dotyczące celów, sposobów i obszarów działania, jak i krytyczne analizy rzeczywistych praktyk. Jako instytucje kultury teatralnej rozumieć należy jednostki prowadzące działalność teatralną (nie tylko repertuarową), a zarazem pretendujące do miana interdyscyplinarnych i społecznościowych centrów kultury (np. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie, Teatr Sejneński - Fundacja Pogranicze czy Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu). Do nadsyłania propozycji artykułów (lub rozmów) zaproszeni są nie tylko badacze teatru, ale także przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych oraz wszyscy zainteresowani badaniami instytucji kultury. "Performer" to interdyscyplinarne czasopismo internetowe, wydawane przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu od 2010 roku, dostępne online na wortalu grotowski.net. Więcej inform

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał własny

Materiał nadesłany

Data:

11.02.2020