Teatr Wybrzeże

Teatr Wybrzeże

Dyrektor naczelny

Adam Orzechowski

Dyrektor artystyczny

Adam Orzechowski

ul. Św. Ducha 2 80-834 Gdańsk

tel. (58) 301 18 36 (sekr.), 301 13 28 (BOW i kasa), 301 70 21 (centr.), 3012046 (fax)

sekretariat@teatrwybrzeze.pl

www.teatrwybrzeze.pl

Repertuar - Październik 2021

Śmierć komiwojażera

Śmierć komiwojażera – Arthur Miller / reż. Radek Stępień
 • 09.10 - 19:30
 • 10.10 - 16:00

Nora

– Henrik Ibsen / reż. Radosław Rychcik
 • 15.10 - 19:00
 • 16.10 - 19:00
 • 17.10 - 19:00

Emigrantki

– Radosław Paczocha / reż. Elżbieta Depta
 • 21.10 - 19:00
 • 22.10 - 19:30
 • 23.10 - 19:30
 • 24.10 - 19:30

Sztuka

– Yasmina Reza / reż. Adam Orzechowski
 • 27.10 - 18:30
 • 28.10 - 18:30
 • 29.10 - 18:30

Awantura w Chioggi

– Carlo Goldoni / reż. Paweł Aigner
 • 09.10 - 16:00
 • 10.10 - 19:30

Powarkiwania drogi mlecznej

– Bonn Park / reż. Adam Orzechowski
 • 01.10 - 19:00
 • 02.10 - 19:00
 • 03.10 - 19:00

Szelmostwa lisa Witalisa

– Jan Brzechwa / reż. Joanna Zdrada
 • 02.10 - 13:00
 • 02.10 - 15:00
 • 03.10 - 13:00
 • 03.10 - 15:00

Resztki

– Jarosław Murawski / reż. Ewelina Marciniak
 • 22.10 - 19:00 Premiera
 • 23.10 - 19:00
 • 24.10 - 19:00
 • 26.10 - 19:00
 • 27.10 - 20:00
 • 28.10 - 20:00
 • 29.10 - 20:00

Recenzje

Pokaż 6 kolejnych recenzji

Aktualności

Pokaż 12 kolejnych aktualności

Magazyny

Pokaż 12 kolejnych aktualności

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów