Opera Bałtycka w Gdańsku

Opera Bałtycka w Gdańsku

Dyrektor naczelny

Romuald Wicza-Pokojski

Dyrektor artystyczny

zastępca dyrektora: José Maria Florencio

al. Zwycięstwa 15; 80-219 Gdańsk

tel. 58 763 49 12/13 (centr.), 58 350 06 15 (BOW), 58 763 49 14 (fax), 58 763 49 09 (sekr.)

opera@operabaltycka.pl

www.operabaltycka.pl

Repertuar - Sierpień 2020

Cyrulik sewilski

– Gioacchino Rossini / reż. Paweł Szkotak
  • 27.08 - 19:00
  • 28.08 - 19:00
  • 29.08 - 18:00
  • 30.08 - 17:00

Wehikuł czasu

Wehikuł czasu / reż. Tomasz Man
  • 22.08 - 18:00

Aktualności

Magazyny

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów