04.02.2021, 09:11 Wersja do druku

Katowice. Muzeum Śląskie otwarte od dziś, z nowym p.o. dyrektora

Inne aktualności

Muzeum Śląskie w Katowicach będzie ponownie otwarte dla zwiedzających od czwartku 4 lutego br. – podała w środę placówka. Również w środę Uniwersytet Śląski poinformował, że pracownik uczelni dr Karol Makles został powołany przez zarząd woj. śląskiego na nowego p.o. dyrektora muzeum.

Muzea i galerie sztuki mogły rozpocząć funkcjonowanie w ścisłym rygorze sanitarnym, uwzględniającym 1 osobę na 15 m kw. od 1 lutego - zapowiadał w ostatni czwartek resort kultury. W regionie część placówek tego typu została otwarta we wtorek, np. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Muzeum Śląskie jeszcze we wtorek podawało, że na razie pozostanie zamknięte, jednak w środę zapowiedziało na swojej stronie otwarcie od czwartku - z ograniczeniami. Czasowo nieczynne pozostają: przestrzeń edukacyjna "Na tropie Tomka", czytelnia Biblioteki Muzeum Śląskiego oraz strefa dla dzieci, znajdująca się na poziomie -4 podziemnych przestrzeni ekspozycyjnych placówki.

Muzeum oddało do dyspozycji gości parking naziemny liczący 120 miejsc postojowych. Parking podziemny ma być udostępniany osobom upoważnionym do parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami. Bilety wstępu dostępne będą w cenie biletów ulgowych, muzeum zachęca do zakupu biletów online oraz płatności bezgotówkowych.

W środę Uniwersytet Śląski podał na swoim portalu, że zarząd woj. śląskiego powołał dr. Karola Maklesa z wydziału humanistycznego tej uczelni na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Śląskiego. Funkcję tę Makles ma pełnić od 31 stycznia br. do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora muzeum.

Zarząd woj. śląskiego prowadzi konkurs na nowego dyrektora placówki, który ma zastąpić odwołaną w styczniu ub. roku Alicję Knast. Po odwołaniu Knast obowiązki dyrektora Muzeum Śląskiego pełnił Marcin Gwoździewicz. Zgodnie z przepisami po odwołaniu dyrektora zarząd województwa ma 12 miesięcy na przeprowadzenie konkursu na nowego dyrektora.

W biuletynie informacji publicznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego zarząd województwa 1 września ub. roku zamieścił informację o zamiarze ogłoszenia konkursu przed 29 września, aby nowego dyrektora wybrać przed 29 stycznia 2021 r. (rocznicę odwołania dyrektor Knast).

Ostatecznie jednak zarząd woj. śląskiego ogłosił konkurs - w uzgodnieniu ze współprowadzącym placówkę Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 23 października ub. roku, z terminem przyjmowania ofert od 27 października do 27 listopada ub. roku.

W regulaminie i harmonogramie konkursu określono, że komisja konkursowa, powołana przez zarząd województwa, będzie liczyła 11 członków, samo postępowanie będzie miało dwa etapy, a praca komisji zakończy się w ciągu 90 dni od upływu terminu składania ofert. Komisja ma wyłonić kandydata na dyrektora lub zdecydować o nieprzydatności zgłoszonych kandydatur.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji w lokalnych i regionalnych mediach, komisja konkursowa nie została dotąd powołana, a przedstawiciele urzędu marszałkowskiego nie deklarowali terminu jej powołania. 9 grudnia marszałek regionu Jakub Chełstowski poinformował PAP, że w konkursie wpłynęło osiem zgłoszeń.

Dyrektor Alicja Knast została 29 stycznia ub. roku odwołana ze stanowiska przez zarząd woj. śląskiego - po zarzutach postawionych jej w następstwie wcześniejszych kontroli i audytu w placówce.

17 czerwca ub. roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność uchwały zarządu woj. śląskiego w tej sprawie. 8 września ub. roku gliwicki WSA przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez zarząd woj. śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Zarząd woj. śląskiego odwołał Alicję Knast ze stanowiska, tłumacząc to nieprawidłowościami wykazanymi podczas kontroli i audytu. Szefowa czołowego w regionie muzeum została odwołana, choć szef współprowadzącego placówkę resortu kultury, prof. Piotr Gliński, w swojej opinii ocenił, że stwierdzone nieprawidłowości nie są wystarczającą przesłanką do odwołania dyrektor. Minister pozostawił jednak decyzję zarządowi woj. śląskiego, jako organowi sprawującemu bezpośrednio nadzór nad muzeum.

Alicja Knast została powołana na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w 2014 r. bez konkursu, w trudnej sytuacji placówki. Wobec opóźnień i trudności budowy nowej, podziemnej siedziby muzeum na trudnym terenie dawnej kopalni, pojawiło się zagrożenie utraty pieniędzy z UE.

Dyrektor doprowadziła do jej otwarcia w czerwcu 2015 r. Charakter nowej siedziby Muzeum Śląskiego zaowocował nagrodami architektonicznymi; nagrody przyznawano też w ostatnich latach placówce i jej dyrektor za działalność wystawienniczą i edukacyjną. W grudniu 2019 r. wiceminister kultury Jarosław Sellin wręczył dyrektor Knast brązowy medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

W połowie października ub. roku Alicja Knast wygrała konkurs i od początku 2021 r. kieruje Galerią Narodową w Pradze.


Źródło:

PAP

Autor:

Mateusz Babak

Wątki tematyczne