EN
Kaliskie Spotkania Teatralne XLVII edycja

Kaliskie Spotkania Teatralne XLVII edycja (od 6.05.2007 do 12.05.2007)

Organizator

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego

pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz

06.05
Kalimorfa, Stowarzyszenie Teatr Atelier, Kraków: g. 16
Mewa, Teatr im. Bogusławskiego, Kalisz: g. 19
07.05
Elling, Teatr Nowy Praga i Fabryka Trzciny, Warszawa: g. 17 i 20.30
Absynt, Laboratorium Dramatu, Warszawa: g. 16 i 21
08.05
Na gorąco, Teatr Współczesny, Szczecin: g. 19
Tańce w Ballybeg, AT Warszawa (Grand Prix na XXV Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodz)i: g. 22.15
09.05
Miarka za miarkę, Teatr Powszechny, Warszawa: g. 17, 21
Oczekiwanie, Teatr Stara Prochoffnia, Warszawa: g. 17.30
Yotam, Teatr Nowy, Łódź: g. 22.30
10.05
Baal, Teatr im. Kochanowskiego, Opole: g. 19
Plac św. Włodzimerza, Teatr Nowy, Łódź: g. 21.30
11.05
Blask życia, Teatr im. Jaracza, Łódź: g. 17.30
Spalenie matki, Teatr Wybrzeże, Gdańsk: g. 21
12.05
... syn, Bałtycki Teat Dramatyczny, Koszalin: g. 18
Płatonow, Teatr im. Jaracza, Olsztyn: g. 19.15
Świat Srogi, Świat Przewrotny..., Piosenki Wojciecha Bogusławskiego w wykonaniu studentów AT w Warszawie pod kierunkiem Jana Skotnickiego i Ireny Kluk-Drozdowskiej: g. 22.30
Uroczyste zakończenie 47. Kaliskich Spotkań Teatralnych
Ogłoszenie werdyktu Jury: g. 23.30.

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów