Kierunek Wschód III edycja

Kierunek Wschód III edycja (od 28.09.2019 do 06.10.2019)

Organizator

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki

ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok

Szczegółowy program festiwalu "Kierunek Wschód III":

28.09, godz. 19.00 "Schweik" - Narodowy Akademicki Teatr im. Iwana Franki (Kijów, Ukraina), Scena Duża
______________
29.09, godz. 19.00 "Pińska szlachta" - Narodowy Teatr Akademicki im. Janki Kupały (Mińsk, Białoruś), Scena Duża (spektakl z napisami w języku polskim)
__________________
30.09, godz. 19.00 "Kaprysy zaspokojone" - recital Magdaleny Warzechy, Scena Duża
_____________________
01.10, godz. 19.00 "Lwów nie oddamy" - Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Scena Duża
_____________________
02.10, godz. 19.00 "Elżbieta Watson - Cichociemna" - monodram Teresy Stępień-Nowickiej, Scena Kameralna
____________________
03.10, godz. 10.00 "Elżbieta Watson - Cichociemna" - monodram Teresy Stępień-Nowickiej (Toruń, Polska), Scena Kameralna
03.10, godz. 19.00 "Obława" - Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Scena Duża
________________________
04.10, godz. 19.00 "Rozbity dzban" - Państwowy Teatr Dramatyczny Telawi im. Waży Pszawellego (Telawi, Gruzja), Scena Duża (spektakl z napisami w języku polskim)
_________________________
05.10, godz. 19.00 "Wesele" - OKT/Wilno (Wilno, Litwa), Scena Duża (spektakl z napisami w języku polskim)
____________________________
06.10, godz. 19.00 "Beton" - Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii w Mińsku (Mińsk, Białoruś), Scena Duża
***
Imprezą towarzyszącą festiwalowi "Kierunek Wschód III" jest VI Festiwal Teatralny ODE:
24.09, godz. 12.00 i 19.00
"Pudstryžyny" (Postrzyżyny) B. Hrabal + "Divosnuby" (Oświadczyny) A. Czechow
- Teatr Czrevo, Scena Kameralna
25.09, godz. 10:00 i 12:00
"Jość ideja" (Jest idea) - Teatr Horada Siabro, Scena Kameralna
27.09, godz. 19:00
"Ja - nie Ja" - Scena Kameralna

Archiwum