EN
Kierunek Wschód I edycja

Kierunek Wschód I edycja (od 05.10.2017 do 06.10.2017)

Organizator

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki

ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok

5.10.2017, godz. 19.00 - "Kartoteka" Tadeusz Różewicz, reż. Andrzej Szczytko - Teatr Dramatyczny im. Tarasa Szewczenki w Charkowie (Ukraina);

.

6.10.2017, godz. 19.00 - "Kartoteka" Tadeusz Różewicz, reż. Andrzej Szczytko - Teatr Dramatyczny im. Tarasa Szewczenki w Charkowie (Ukraina), po spektaklu spotkanie z twórcami oraz Wasylem Saganem, który tekst "Kartoteki" przetłumaczył na język ukraiński;

.

7.10.2017, godz. 19.00 - "Dziennik Poety" Siergiej Kawaliou, reż. Wital Barkouski - Republikański Teatr Dramaturgii Białoruskiej z Mińska (Białoruś);

7.10.2017, godz. 21.00 - benefis Siergieja Kawalioua;

.

8.10.2017, godz. 19.00 - "Białoruś. Dydaktyka", reż. Alexander Marczanka - Republikański Teatr Dramaturgii Białoruskiej z Mińska (Białoruś)po spektaklu spotkanie z twórcami oraz literaturoznawcami na temat klasycznej literatury białoruskiej;

Archiwum