Pomidor
Premiera 01.06.2020

Pomidor

Autor sztuki:

Jan Brzechwa

Muzyka:

Marcin Nagnajewicz

Dyrygent:

Ewy Barbary Rafałko

Opera i Filharmonia Podlaska. Europejskie Centrum Sztuki
ul. Odeska 1 15-406 Białystok

Archiwum