EN
Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA III edycja

Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA III edycja (od 20.06.2006 do 25.06.2006)

Organizator

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 14, 15-092 Białystok

20.06
Pokaz egzaminacyjny z interpretacji piosenki aktorskiej: g. 15
17.00 - BTL - foyer*
Vilniaus Dailes Akademija, Lithuania: g. 17
Pierwsze kroki w strone teatru lalek (Scenografia - Makiety, Lalki, Projekty, Otwarcie wystawy : g.17
Das Ziellos, Hochschule Fur Schauspielkunst "Ernst Busch",Germany: g. 17.30
Bajka na dobrą pogodę, Akademia Teatralna, Białystok: g. 21.30
21.06
Okon Fuoko, Granny, Juliette's Nostalgia, Golemanual;
Turku University Of Applied Sciences / Turku Arts Academy, Finland: g. 9, 12
W domu ojca mego jest mieszkań wiele, Akademia Teatralna, Białystok: g. 10, 12
The Kharkov I.P. Kotlyarevskiy State University Of Arts, Departament Of Theatre Of Animation - Ukraine-
Prezentacja szkoły - tylko dla uczestników Festiwalu: g.15
Carmen.Version, Latvian Academy Of Culture, Latvia: g. 17
St. Petersburg Theatre Arts Academy, Russia - Prezentacja szkoły - tylko dla uczestników Festiwalu: g.20
Prezentacje offowe - tylko dla uczestników Festiwalu: g. 21
22.06
Moje kobiet, PWST Kraków, Wydział Lalkarski we Wrocławiu: g. 10, 12
L'employe Du Mois, Voix Dans Le Noir, Silence On Parle, Amen; Ecole Nationale Superieure Des Arts De La Marionnette, Charleville - Mezieres,France: g. 9, 12
Hochschule Fur Schauspielkunst "Ernst Busch", Germany - Prezentacja szkoły - tylko dla uczestników Festiwalu: g. 15
Blood Wedding, Academy Of Music And Dramatic Arts, Slovakia: g. 17
Latvian Academy Of Culture, Latvia - Prezentacja szkoły - tylko dla uczestników Festiwalu: g. 20
Prezentacje offowe - tylko dla uczestników Festiwalu: g. 21

23.06
En Chantier, Central School Of Speech And Drama, Great Britain: g. 10, 11
A Bridge Over Troubled Waters, Neshima, Mr. Pek, Deformed, Faces; The School Of Visual Theatre, Israel: g. 10, 11
Central School Of Speech And Drama, Great Britain - Prezentacja szkoły - tylko dla uczestników Festiwalu: g. 12
The Art Academy In Osijek, Departament Of Acting And Puppets, Croatia -Prezentacja szkoły - tylko dla uczestników Festiwalu: g. 15
Etudes, University Of Theatre And Film, Puppetry Course, Hungary: g. 17
Street Theatre Performance, Hochschule Fur Schauspielkunst "Ernst Busch",
Germany: g. 19.30
The Adventures Of Pulcinella, Atelier Sacloix, Teatro Dell'aglio, Italy: g. 20
Prezentacje offowe - tylko dla uczestników Festiwalu: g. 21
24.06
10.00 , 12.00 BTL - mała scena
Don Giovanni,Atelier Delle Figure Scuola Per Burattinai, Italy: g. 10, 12
Songs Behind The Barbed Wire, St. Petersburg Theatre Arts Academy, Russia: g. 10, 12
Turku University Of Applied Sciences / Turku Arts Academy, Finland - Prezentacja Szkoły - tylko dla uczestników festiwalu: g. 15
Die Leiden Des Jungen Werthers, The Art Academy In Osijek, Departament Of Acting And Puppets. Croatia: g. 17
Ecole Nationale Superieure Des Arts De La Marionnette,Charleville - Mezieres, France - Prezentacja szkoły - tylko dla uczestników Festiwalu: g. 20
Atelier Delle Figure Scuola Per Burattinai, Italy -Prezentacja szkoły - tylko dla uczestników Festiwalu: g. 21.30
25.06
Patriot,The Kharkov I.P. Kotlyarevskiy State University Of Arts, Departament Of Theatre Of Animation, Ukraine: g. 10, 12
The Cunning Little Vixing, The Academy Of Performing Arts, Departament Of Alternative And Puppet Theatre, Czech Republik: g. 10, 12
The Adventures Of Pulcinella, Atelier Sacloix, Teatro Dell'aglio, Italy: g. 16
Wiśniowy Sad, Akademia Teatralna, Białystok: g. 17

Archiwum