EN

10.02.2021, 18:45 Wersja do druku

Bytom. Oświadczenie władz Wydziału Teatru Tańca w sprawie Pawła Passiniego

Inne aktualności

Oświadczenie władz Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

W związku z dyskusją wokół artykułu, który ukazał się w magazynie GW „Duży Format” oraz oświadczeniem Pana Pawła Passiniego chcemy jednoznacznie podkreślić, iż w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego nie ma zgody na praktyki przemocowe i wyrażamy pełne wsparcie dla działań naszych studentek i studentów w związku z upublicznieniem całej sprawy.

Oczywiste jest, że medialny obraz sprawy koncentruje się na opisie zdarzeń, które bezpośrednio dotyczyły studentek i studentów i są wyrazem ich odczuć i emocji. Jako Uczelnia przeprowadziliśmy natomiast, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, cały szereg działań, które miały na celu: wyjaśnienie szczegółowych okoliczności ze studentkami i studentami oraz realizatorami, podjęcie kroków organizacyjnych (w tym natychmiastowe odsunięcie reżysera od pracy ze studentkami i studentami po zgłoszeniu skierowanym przez całą grupę dyplomową), organizację wsparcia psychologicznego i konsultacji prawnych oraz zapewnienie studentkom i studentom możliwości ukończenia pracy dyplomowej w bezpiecznych i godnych warunkach. Warto zaznaczyć, że próby odbywały się poza siedzibą Wydziału Teatru Tańca, a w okresie od 14 marca 2020 r. do końca wakacji próby kontaktowe nad dyplomem były wstrzymane ze względu na pandemię. Szczegóły przeprowadzonego postępowania są udokumentowane, jednak stanowią wewnętrzne materiały Uczelni i mogą być udostępniane wyłącznie w celach prawnych.

Przebieg sprawy ma wiele wątków, nie wszystkie one znalazły swoje pełne rozwinięcie w narracji medialnej. Z perspektywy formalnej, sprawa dzieli się na dwa odrębne zgłoszenia: indywidualne jednej ze studentek w lutym 2020 r. i całej grupy, które miało miejsce pod koniec września 2020 r. Po każdym ze zgłoszeń zostały wdrożone procedury wyjaśniające zaistniałe okoliczności. Proces wyjaśniania całego zajścia miał na celu sprawiedliwą ocenę sytuacji, opieranie się na jasno sprecyzowanych komunikatach oraz wyciągnięcie stosownych konsekwencji.

Również w kontaktach z reżyserem Uczelnia zachowała przejrzystość komunikatów. Nie jest jednak możliwy kompromis, kiedy pojawiają się tak głębokie różnice w postrzeganiu procesu pracy i zadań, jakie stoją przed reżyserem w kontakcie z młodymi artystami. Potrzebują oni nie tylko inspiracji i rozbudzenia pasji, ale przede wszystkim spotkania z rzetelnym, świadomym warsztatem i twórcą, który potrafi łączyć ambicje artystyczne z intuicją pedagoga. Na tym polu nie znaleźliśmy porozumienia w trakcie rozmów wyjaśniających z reżyserem i w świetle tego podstawowego konfliktu, nie była i nie będzie możliwa nasza dalsza współpraca z Panem Pawłem Passinim. W pełni zgadzamy się z głosem studentek i studentów, którzy mają potrzebę mówić o tym, w jakie wartości wierzą i jakie zasady chcą wdrażać w życiu zawodowym. Podkreślamy raz jeszcze - nie ma zgody na przemoc fizyczną i psychiczną w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego.

Dziekan
Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu
dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST

Źródło:


Link do źródła