Centrum Kultury

Centrum Kultury

Dyrektor naczelny

Rafał Koziński

ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin

081 536 03 11 (sekr) 5360312 (fax)

ck@ck.lublin.pl, sekretariat@ck.lublin.pl

www.ck.lublin.pl

Repertuar - Październik 2021
Brak spektakli w danym miesiącu

Aktualności

Pokaż 12 kolejnych aktualności

Magazyny

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów