EN
Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych XLI Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych XLI Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych (od 26.04.2024 do 28.04.2024)

Organizator

Towarzystwo Kultury Teatralnej, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Rynek 18, 23-400 Tarnogród

26 kwietnia 2024 r. /piątek/
14.00 Uroczyste otwarcie 49. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych
PREZENTACJA SPEKTAKLI CZ. I

14.30 Zespół ZORZA z Dereźni /pow. biłgorajski, woj. lubelskie/

Świenty od wszystkiego
/25 minut/

Kierownik: Małgorzata Maciocha

15.15 Zespół SĄSIADECZKI z Korczowa i Okrągłego /pow. biłgorajski, woj. lubelskie/

Przy grabieniu ściółki
/25 minut/

Kierownik: Krystyna Różańska

ok. 15.50 Włodarki w gwarze nadbużańskiej: „Łytiły husy gigajuczy” oraz „Oj, wże nydałeczko czywone jijeczko” w wykonaniu Karoliny Jadwigi Demianiuk i Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego „Zyzula”
(Zespół Obrzędowy z GOKiS w Hannie)
(10 minut)

16.00 Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną (2 zespoły)

17.00 Zespół Obrzędowy z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie /pow. włodawski, woj. lubelskie/

Hanka idzie za mąż. Szykowanie posagu
/30 minut/
Kierownik: Monika Chudzik
18.15 Amatorski Teatr Rozmaitości z Opatowa /pow. opatowski, woj. świętokrzyskie/

Rozważania o mowie naszej
/50 minut/
SPEKTAKL DLA WIDZÓW DOROSŁYCH

Kierownik: Jan Zdziarski

ok. 19.05 Godka Gabrieli Kruk „Żec ło kota stoła”
(Zespół Folklorystyczny Brzezinianki)
(10 minut)

19.15 Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną (2 zespoły)

20.15 Zespół Folklorystyczny BRZEZINIANKI z Morawicy /pow. kielecki, woj. świętokrzyskie/

Handlorka gorkami
/30 minut/
Kierownik: Wanda Szewczyk

21.00 Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną (1 zespół)
27 kwietnia 2024 r. /sobota/
PREZENTACJA SPEKTAKLI CZ. II
10.00 Zespół Ludowy OCICANKI z Tarnobrzega /pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie/

Znachorka
/30 minut/
Kierownik: Alicja Bąk

11.00 ŚWIĘTOKRZYSKIE JODŁY ze Śniadki Drugiej /pow. kielecki, woj. świętokrzyskie/

Granie u Maciejów
/40 minut/
kierownik: Lucyna Lipczyńska

12.00 Zespół Folklorystyczno-Obrzędowy SOŁTYSKI z Pawłowa
/pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie/

Wilijo dożynek
/30 minut/
Kierownik: Agnieszka Banasik

ok. 12.30 Koncert kapeli Smykla Band i zespołu ludowego „Ocicanki”
(15 minut)

13.00 Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną (3 zespoły)

PREZENTACJA SPEKTAKLI CZ. III

15.00 Szkolne Koło Teatralne „Korale” ZSCKR w Korolówce-Osadzie /pow. włodawski, woj. lubelskie/

Andrzejki w Wyrykach
/30 minut/
Kierownik: Ewa Krzywania i Katarzyna Bajdek – Tetiurka


16.00 Zespół Regionalny GRODZISZCZOKI z Grodziska Dolnego /pow. leżajski, woj. podkarpackie/

Owsioki
/30 minut/
Kierownik: Zbigniew Kuczek

16.45 Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną (2 zespoły)

17.45 Zespół Obrzędowy z Hańska /pow. włodawski, woj. lubelskie/

Grabienie siana
/35 minut/
kierownik: Barbara Puacz – Mazurek

18.45 Zespół JAMNICZANKI z Jamnicy w gminie Grębów /pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie/

Osesek u Walków
/30 minut/
Kierownik: Joanna Brak – Głowala

19.30 Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną (2 zespoły)

28 kwietnia 2024 r. /niedziela/
PREZENTACJA SPEKTAKLI CZ. IV

10.00 Zespół Obrzędowy ZABOROWIANKI z Zaborowia /pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie/

Młocka
/30 minut/
Kierownik: Dorota Gawor

11.00 Zespół Obrzędowy Klubu Twórców Ludowych w Puławach „Wrzeciono” /pow. puławski, woj. lubelskie/

Wigilia Bożego Narodzenia
/30 minut/
Kierownik: Elżbieta Wójtowicz

11.45 Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną (2 zespoły)

12.30 PIGANECZKI z Pigan /pow. przeworski, woj. podkarpackie/

U Kowalów przed Wielkanocą
/40 minut/
Kierownik: Beata Szczęch
13.15 Uroczyste zakończenie 49. Międzywojewódzkiego Sejmiku
Wiejskich Zespołów Teatralnych
13.30 Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną (1 zespół)

Zdarzenia towarzyszące:

• Stoisko z rękodziełem Zespołu Obrzędowego Klubu Twórców Ludowych w Puławach
• Wystawa fotograficzna – Zobaczymy ich na scenie – zespoły i spektakle Sejmiku 2024

Aktualności

Magazyny

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów