EN
Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych 37. Sejmik Teatrów Wsi Polskiej

Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych 37. Sejmik Teatrów Wsi Polskiej (od 16.10.2020 do 18.10.2020)

Organizator

Towarzystwo Kultury Teatralnej, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Rynek 18, 23-400 Tarnogród

37. Sejmik Teatrów Wsi Polskiej - gospodarz Tarnogrodzki Ośrodek Kultury
16-18 października 2020
przegląd finałowy poprzedzony pokazem Rejonowych Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych:
- Ożarów - 22 - 23 sierpnia 2020; gospodarz Gminna Biblioteka
Publiczna w Mokrsku
- Bukowina Tatrzańska - 5 – 6 września 2020; Bukowiańskie Centrum Kultury
- Stoczek Łukowski - 12 – 13 września 2020; Miejski Ośrodek Kultury
- Kaczory - 20 września 2020; Gminny Ośrodek Kultury

Archiwum