EN
Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych XXXI edycja

Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych XXXI edycja (od 10.10.2014 do 12.10.2014)

Organizator

Towarzystwo Kultury Teatralnej, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Rynek 18, 23-400 Tarnogród

Archiwum