EN
Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych XXXV edycja

Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych XXXV edycja (od 12.10.2018 do 14.10.2018)

Organizator

Towarzystwo Kultury Teatralnej, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Rynek 18, 23-400 Tarnogród

Archiwum