EN
Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych XXXII edycja

Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych XXXII edycja (od 16.10.2015 do 18.10.2015)

Organizator

Towarzystwo Kultury Teatralnej, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Rynek 18, 23-400 Tarnogród

PROGRAM
16 października 2015 r. /piątek/
godz. 1400 Korowód zespołów ulicami Tarnogrodu
godz. 1415 Uroczyste otwarcie XXXII Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
Godz. 14.45 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. I
ZESPÓŁ "PELAGIA" z Leopoldowa
/pow. rycki, woj. lubelskie/
TRUŚ, TRUŚ WARKOCKU

ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY z Ożarowa
/pow. wieluński, woj. łódzkie/
MIŁOSIERDZIE

ZESPÓŁ "CZARDASZ" z Niedzicy
/pow. nowotarski, woj. małopolskie/
CORNO NIEDZIELA

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli

Godz. 19.00 Jubileusz Amatorskiego Zespołu Teatralnego TOK
"ŻABUSIA" Gabrieli Zapolskiej

***


17 października 2015 r. /sobota/

Godz. 9.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. II

ZESPÓŁ "PIGANECZKI" z Pigan
/pow. przeworski, woj. podkarpackie/
DAWNE JARMARKI - SPRZEDAŻ KROWY

ZESPÓŁ "JUTRZENKA" z Dołhobrodów
/pow. włodawski, woj. lubelskie/
ŻNIWNA BRODA

ZESPÓŁ "CZELADOŃKA" z Lubenki
/pow. bialski, woj. lubelskie/
BAŚŃ O BIALSKIM SMOKU

ZESPÓŁ REGIONALNY im. ANNY MARKIEWICZ z Bukówca Górnego
/pow. leszczyński, woj. wielkopolskie/
PURTELAM

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli
Godz. 15.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. III

KURPIOWSKI ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "CARNIACY" z Czarni
/pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie/
PRZENOSINY - ostatnia część wesela kurpiowskiego

ZESPÓŁ TEATRALNY "ZBIERAŃCE" z Gościcina
/pow. wejherowski, woj. pomorskie/
ŚCINANIE KANI

TEATR MŁODYCH im. Wojciecha Bogusławskiego z Lubochni
/pow. tomaszowski, woj. łódzkie/
TAK DAWNIEJ CHRZCZONO DZIECI

ORAWSKA GRUPA TEATRALNA im. dr Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej
/pow. nowotarski, woj. małopolskie/
WOJNA O STAŃCOWĄ

GRUPA KOLĘDNICZA "BARTUŚ" z Czarni
/pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie/
CHODZENIE Z KRZYŻEM

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli

Około godz. 21.00 WIECZÓR FOLKLORU
***


18 października 2015 r. /niedziela/

Godz. 9.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. IV

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY z Popowic
/pow. wieluński, woj. łódzkie/
BRATERSKIE PORACHUNKI


TEATR OBRZĘDOWY "LUBOMINIANKI" z Boniewa
/pow. włocławski , woj. kujawsko-pomorskie/
NAJŚWIĘTSZA PANIENKO W TOBIE NADZIEJA

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "SIEDLECCZANIE" z Siedlec
/pow. kielecki, woj. świętokrzyskie/
KŁOSIORZE, ABŁO WYZWŁOLYNY WILCKA

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli

Około godz. 1300 Uroczyste zakończenie Sejmiku

ORGANIZATORZY

Zarząd Główny
Towarzystwa Kultury Teatralnej
w Warszawie

Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie

Towarzystwo Kultury Teatralnej
Ziemi Lubelskiej

Burmistrz Tarnogrodu

Tarnogrodzkie
Towarzystwo Regionalne

Tarnogrodzki Ośrodek KulturyPatronat i wsparcie finansowe

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego

Starosta Biłgorajski

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Burmistrz Tarnogrodu

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
XXXI Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi
Polskiej - zespoły, spektakle
- wystawa fotografii

Fotografie Zespołów biorących udział
w XXXII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów
Wsi Polskiej

Jubileusz 15-lecia Zespołu Teatralnego
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury-
- "Żabusia" Gabrieli Zapolskiej
w wykonaniu Jubilata

Bożena Wojtaszek "Sejmikowe twarze i dłonie"
- wystawa fotograficzna

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną


250
Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej rok 2015 ustanowiony został
Rokiem Polskiego Teatru. Ten akt jest
symbolicznym uczczeniem 250. rocznicy
powołania Sceny Narodowej. Stanowi
także wyraz hołdu złożonego ludziom
i instytucjom tworzącym teatr - dawniej
i dzisiaj, profesjonalny i miłośniczy,
artystyczny i społeczny. Polski teatr.

Archiwum