EN
Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych XXX edycja

Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych XXX edycja (od 11.10.2013 do 14.10.2013)

Organizator

Towarzystwo Kultury Teatralnej, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Rynek 18, 23-400 Tarnogród

11 października 2013r. /piątekGodz. 1400 - Uroczyste otwarcie XXX Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej

Godz. 14 20 Prezentacja spektakli cz. I
*
Zespól Obrzędowy z Hańska
/powiat: włodawski, województwo :lubelskie/
"SPÓR O MIEDZĘ",
Reżyseria: Halina Radecka /czas trwania spektaklu 30 min./
*
Zespół "Ujeźniacy" z Ujeznej
/powiat: przeworski, województwo: podkarpackie/
" WESELE PRZEWORSKIE- BIAŁY WIENIEC I OCEPINY "
Reżyseria: Kazimierz Rzemyk /czas trwania spektaklu 30 min./
*
Teatr "Zza Boru" z Zaboru
/powiat: zielonogórski, województwo: lubuskie/
" WE WNĘTRZU "
Reżyseria: Dagmara Łanucha- Fręś i zespół /czas trwania spektaklu 50 min./
*
Seniorski Zespół "Pogodna Jesień" z Szamocina
/powiat: chodzieski, województwo: wielkopolskie/
"HELENA U ŚWIĘTEGO PIOTRA"
Reżyseria: Maria Zdunek / czas trwania spektaklu 30 mi./

Chwila wspomnień - Prof. Jan Skotnicki
Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną

12 października 2013r. /sobota/
Godz. 9 .30 - Prezentacja spektakli cz. II
Zespół "Śpiewaczo- Obrzędowy "Kliczkowianki" z Kliczkowa Małego
/powiat sieradzki , województwo: łódzkie/
"PIERZOK U WALENTOWY"
Reżyseria: H. Płoszańska, S. Trela /czas trwania spektaklu 30 min./

*
Zespół "Lalinianki" z Lalin
/ powiat: garwoliński, województwo: mazowieckie/
"ZMÓWINY"
Reżyseria: Wanda Księżpolska /czas trwania spektaklu 30 min./
*
Zespół Środowiskowy "Włyniaki" z Włynia
/ powiat: sieradzki , województwo: łódzkie/
"UNIA WE WŁYNIU - 2004 ROK"
Reżyseria: Jan Olszewski /czas trwania spektaklu 35 min./
*
Zespół "Zaborowianki" z Zaborowa
/ powiat: szydłowiecki, województwo: mazowieckie/ -
"MUZYKA U MACIEJOWEJ"
Reżyseria zespołowa / czas trwania spektaklu 30 min./
Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną
Godz. 1600 - Prezentacja spektakli cz. III
Zespół Obrzędowo- Śpiewaczy z Jakówek
/ powiat: bialski , województwo: lubelskie/
"PIECZENIE KOROWAJA"
Reżyseria Zespołowa /czas trwania spektaklu 30 min./

*
Grupa Teatralna KGW z Laskowej
/ powiat: limanowski , województwo: małopolskie/
"TRZA BY ŁOBYJŚ DO DOKTORA"
Reżyseria: Michalina Piechura /czas trwania spektaklu 30 min./

*
Teatr Obrzędowy "Lubominianki' z Boniewa
/ powiat: włocławski , województwo: kujawsko- pomorskie/
"BABKA - SZEPTUCHA"
Reżyseria: Marianna Dzięgielewska /czas trwania spektaklu 40 min./

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną
Około godz. 2200 WIECZÓR FOLKLORU

14 października 2011r. / niedziela/
Godz. 930 - Prezentacja spektakli cz. IV
"Teatr po 40" z Zegrza
/ powiat: legionowski , województwo: mazowieckie /
"ZNIKALNOŚĆ "
Reżyseria: Betina Dubiel /czas trwania spektaklu 25 min./
*

Grupa Obrzędowa KGW "Wesołe Kumoszki" z Tomaszowic
/powiat:krakowski, województwo: małopolskie/
"KWIETNO NIEDZIELA _ PUCHEROKI"
Reżyseria: Bożena Habuda /czas trwania spektaklu 30 min./

Zajęcia Warsztatowe z Radą Artystyczną

Godz. 1200 Uroczyste zakończenie XXX Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej


ORGANIZATORZY

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Towarzystwo Kultury Teatralnej OddziałWojewódzki w Lublinie

Burmistrz Tarnogrodu

Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury
Rada Artystyczna
Prof. Lech Śliwonik - teatrolog
Prof. Piotr Dahlig- etnomuzykolog
dr Bożena Suchocka - reżyser
dr Edward Wojtaszek - reżyser
dr Katarzyna Smyk - folklorzystka

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów