EN

22.06.2021, 14:58 Wersja do druku

Warszawa. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

Inne aktualności

Podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów (SDT) 21 czerwca - w tajnym głosowaniu - wybrano Zarząd Stowarzyszenia, o tym samym składzie, co w mijającej kadencji. Prezesem pozostanie Paweł Szkotak - poinformowano na Fb Stowarzyszenia.

"Podjęto m.in. uchwałę o wyrażeniu poparcia dla projektu Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego oraz wezwanie do organizatorów instytucji artystycznych, by podtrzymali wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji na kolejny rok" - napisano na Fb SDT.

Jak wyjaśniono, podczas walnego zebrania "dyskutowano m.in. o przepisach dotyczących wynagradzania pracowników artystycznych i nieartystycznych", a "Wiktor Herzig otrzymał status Członka Honorowego SDT".

"Podczas ostatniej części zebrania miało miejsce wystąpienie Pana Macieja Wojciechowskiego z PC OISTAT oraz Bartosza Zaczykiewicza, dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu" - poinformowano.

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów powołano do życia w 1993 r. "SDT stale monitoruje dynamikę organizacyjno-prawnych zmian warunków funkcjonowania teatrów, lobbinguje na rzecz teatru w środowiskach rządowych, parlamentarnych, samorządowych. Kwestie własnościowe, ustawy o zamówieniach publicznych, prawo pracy i inne były lub są nieustannie przedmiotem uwagi Zarządu i członków. Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, szkoleniową, promocyjną. Opiniuje nowe rozwiązania prawne oraz zajmuje się kwestiami zawodowymi i warunkami pracy dyrektorów" - czytamy na stronie SDT.

Przypomniano, że "przedstawiciele SDT są często zapraszani do komisji konkursowych na kandydata na stanowisko dyrektora teatru". "W ostatnich latach Stowarzyszenie poświęciło również wiele uwagi infrastrukturze polskich obiektów teatralnych. Jednym z efektów działalności jest również swoisty raport o stanie teatru, przygotowane w 2010 roku wydawnictwo pt. Teatry polskie 2007-2009. Ankieta polskich publicznych teatrów instytucjonalnych" - napisano. Dodano, że SDT było również współorganizatorem i inicjatorem "Forum teatru polskiego w latach 2009-2010.

SDT jest członkiem Komitetu Technicznego KT 320 ds. Technologii Widowiskowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

W grudniu 2015 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego powołał Komitet Techniczny KT 320 ds. Technologii Widowiskowej (KT 320 PKN), który jest komitetem głównym w zakresie współpracy z Komitetem Technicznym CEN/TC 433 Entertainment Technology – Machinery, equipment and installations. W skład KT 320 PKN powołano m.in. Polskie Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru OISTAT oraz Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne