EN

Unia Polskich Teatrów

Unia Polskich Teatrów

Prezeska

Ewa Pilawska

Wiceprezesi

Renata Derejcz, Piotr Kruszczyński, Artur Tyszkiewicz

ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa (Związek Pracodawców UNIA POLSKICH TEATRÓW)
ul. Legionów 21, 91-069 Łódź (Teatr Powszechny, Biuro Związku)

Aktualności

Magazyny

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów