EN

1.09.2020, 15:55 Wersja do druku

Wrocław. Wrzesień w Instytucie Grotowskiego

Inne aktualności

Instytut im. Jerzego Grotowskiego zaprasza na wrześniowe wydarzenia.

Cyfrowa platforma Teatru ZAR, na której teatr dzieli się swoją pracą oraz efektami badań muzycznych w ramach cyklu wykładów i spotkań z twórcami.
Źródła / Konteksty / Lekcje / Spektakle online

Odcinki online w czwartki, godz. 18:00: 3/09/2020, 10/09/2020, 17/09/20200, 24/09/2020, 25/09/2020

Więcej informacji: teatrzar.net

***

Dziennik czasów zarazy
„Dziennik czasów zarazy” – nowa, internetowa wersja „Teatru Gazety”
Seria wywiadów i czytań scenariuszy spektakli przygotowywanych w ramach prowadzonego w Instytucie Grotowskiego  projektu „Teatr na faktach”.

Podczas internetowych transmisji będziemy na żywo prezentowali pracę artystów, którzy mimo pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie zaprzestali prób do spektakli. W kolejnych odcinkach „Dziennika czasów zarazy” przyjrzymy się procesowi pracy twórców i życiu ich bohaterów w zupełnie nowej rzeczywistości. Przekaz internetowy umożliwia szybką reakcję na to, co dzieje się tu i teraz – a to jedna z największych zalet teatru dokumentalnego.

Głównymi punktami każdego 40-minutowego odcinka będą: działanie performatywne – czytanie, fragment spektaklu lub inna forma prezentacji związana z przygotowywanymi premierami – i zbierane na bieżąco historie z czasów epidemii. W trakcie wywiadów z bohaterami wykorzystujemy stosowaną w teatrze dokumentalnym metodę verbatimu, czyli „dosłownego zapisu rzeczywistości”. Opowieści, których wysłuchamy, są często bardzo osobiste i emocjonalne, bohaterowie wprost mówią o przeżywanych przez nich lękach i nadziejach, ujawniają głęboko skrywane powody swoich decyzji.

Ramówka odcinka:

 Wydarzenia tygodnia – satyra lalkowa
Opowieści z terenu – słuchowisko, na które składają się relacje bohaterów
Teatr na faktach – czytanie lub fragment spektaklu połączone z rozmową na żywo
 Opowieści z kwarantanny – krótkie podsumowanie prac nad spektaklem „Opowieści z kwarantanny”
 Michałek – humorystyczne zakończenie

Odcinki online we wtorki, godz. 19:00: 8/09/2020, 15/09/2020, 29/09/2020

***


mat. IJG

Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru / OUP

„Sokrates-performer. Rozważania nietzscheańsko-platońskie z Dionizosem, Apollem i teatrem w tle”, wykład prof. Piotra Augustyniaka w ramach kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań.

Bezprecedensowy atak, jaki przypuścił na Sokratesa Friedrich Nietzsche, można interpretować jako sprzeciw wobec filozofii, która okazała się aktywnością ducha pozbawioną performatywnego zacięcia. Tymczasem ambicją Nietzschego było przywrócenie filozofii tego rysu, co chyba najpełniej udało mu się w „Tako rzecze Zaratustra”. Ponowne odkrycie performatywnego wymiaru filozoficznej aktywności związane jest u Nietzschego z powrotem do dionizyjskich, przedsokratejskich źródeł greckości. Czy jednak Nietzsche ma rację, uważając Sokratesa za ich zdrajcę i niszczyciela? Czy w dialogach Platona nie staje przed nami obraz myśliciela, który – zatopiony w dionizyjsko-apollińskim transie – uskutecznia nieprzerwanie filozoficzny performans nie tylko na ulicach Aten, nie tylko w czasie uczt i podmiejskich eskapad, lecz także na sali sądowej i w więzieniu w dniu własnej egzekucji? A jeśli tak, to czy Sokrates – uważany za filozofa par excellence – nie jest zarazem jednym z najradykalniejszych performerów w dziejach? I czy nie jest to jednocześnie radykalizacja tego, co w życiu w starożytnych Atenach starał się uskuteczniać teatr?

12 września odbędzie się seminarium dla grupy roboczej.

11/09/2020, 17:00  Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
---
Piotr Augustyniak jest doktorem habilitowanym filozofii, tłumaczem, eseistą. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2011–2012 stypendysta Republiki Austriackiej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Wydał m.in. „Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła” (Kraków 2019), „Trans. Filozofia Cezarego Wodzińskiego” (Gdańsk 2017), „Aporetyczna nieśmiertelność. Esej o Fedonie, śmierci i nowoczesnym podmiocie” (Kraków 2016), „Homo polacus. Eseje o polskiej duszy” (Kraków 2015), „Istnienie jest Bogiem, ja jest grzechem. Rozprawa o Teologii niemieckiej, Mistrzu Eckharcie, Lutrze, wolnych duchach i boskiej woli” (Warszawa 2013). Członek redakcji „Przeglądu Politycznego” oraz zespołu redakcyjnego „Liberte!”. Publikował również w „Gazecie Wyborczej”, „Znaku”, „Res Publice”, „Kronosie”. W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie prowadzi cykl spotkań teatralno-filozoficznych „Sztuka myślenia”.

mat. IJG

Grotowski polityczny / OUP

„Grotowski ’56”, wykład dr Agnieszki Wójtowicz w ramach semestru autorskiego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań

Próba opisania politycznej działalności Jerzego Grotowskiego w latach 1956–1959 nie należy do prostych zadań. W archiwach, zarówno w Archiwum Akt Nowych, jak i w Instytucie Pamięci Narodowej, zachowało się niewiele. Sporo materiałów dotyczących politycznej działalności Grotowskiego zostało najpewniej celowo zniszczonych. Jednak mimo tego udało mi się dotrzeć do nieznanych dokumentów, które pokazują przyszłego reformatora teatru jako rewolucjonistę/rewizjonistę, walczącego z towarzyszem Gomułką o realizację założeń VIII Plenum KC PZPR, czyli o wprowadzanie socjalizmu w warunkach wolności i demokracji. To jeden z najbardziej tajemniczych, lecz moim zdaniem najważniejszych epizodów w biografii Grotowskiego. Jego związki z polityką nie zostały dotąd prześledzone i opisane.

---

dr Agnieszka Wójtowicz – absolwentka krakowskiej teatrologii, historyk teatru, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Autorka monografii „Od «Orfeusza» do «Studium o Hamlecie». Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964)” (Wrocław 2005) oraz „Grotowski. Bedeker opolski” (Opole 2019). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii teatru polskiego w XX wieku (działalność teatralna Jerzego Grotowskiego oraz życie teatralne w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym). Autorka ponad stu artykułów. Publikowała między innymi w „Notatniku Teatralnym”, „Didaskaliach”, „Teatrze” oraz „Pamiętniku Teatralnym”. Współautorka (wraz z Teresą Kudybą) filmu dokumentalnego o Jerzym Grotowskim „Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu”. Selekcjonerka Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” (sezony 2019 i 2020), stypendystka MKiDN (stypendium twórcze w kategorii „Teatr” w 2017 roku).

15/09/2020, 18:00   Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

Źródło:

Materiał nadesłany