EN

1.09.2020, 08:10 Wersja do druku

Węgry. Rezygnacja kierownictwa Akademii Teatralno-Filmowej

Inne aktualności

Kierownictwo i członkowie Senatu Akademii Teatralno-Filmowej (SZFE) w Budapeszcie zrezygnowali w poniedziałek ze stanowisk w proteście przeciwko przekształceniom, które ich zdaniem pozbawiają uczelnię autonomii.

Kierownictwo zrezygnowało "przez wzgląd na to, że zostało pozbawione wszystkich sensownych i podstawowych uprawnień; że pozory samodzielności mogłoby podtrzymać tylko za cenę kompromisu nie do przyjęcia i że decyzje o życiu uczelni są podejmowane ponad jej głową" - oznajmił zastępca rektora Laszlo Upor, pełniący obowiązku rektora.

Zastrzegł przy tym, że kierownictwo nie rezygnuje z prowadzenia zajęć na uczelni.

Decyzją parlamentu Węgier z lipca uczelnia będzie od wtorku podlegać nowo powstałej fundacji, która ma też zarządzać jej majątkiem. Fundacją kierować będzie 5-osobowy zarząd, którego prezesem został mimo protestów kierownictwa uczelni i studentów dyrektor Teatru Narodowego Attila Vidnyanszky. Do zarządu nie weszli kandydaci proponowani przez uczelnię. Senat uczelni poinformował też w poniedziałek, że pozbawiono go prawa do decydowania o sprawach budżetowych, organizacyjnych i personalnych.

Ministerstwo Innowacji i Technologii zadeklarowało, że celem zmiany modelu funkcjonowania uczelni jest stworzenie studentom elastyczniejszych i bardziej przewidywalnych warunków nauczania, co podniesie poziom ich kształcenia.

Vidnyanszky w odpowiedzi na protesty dotyczące mianowania go prezesem mówił wcześniej, że uczelnią rządzi "klika i banda", a uczciwi specjaliści chcący zmian nie śmieją się odezwać. Zapewnił też, że chce budować, a nie niszczyć.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne