EN
XV edycja Przyszłość bez powrotu VIII edycja

XV edycja Przyszłość bez powrotu VIII edycja (od 5.09.2009 do 13.09.2009)

Organizator

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

pl. Wolności 5, 91-415 Łódź

5.09.2009 sobota/Saturday

11.00-13.30, 14.00-16.30 [konteksty] [wstęp wolny/free entry]
Baśnie romskie - warsztaty dla dzieci
Romany Fairy Tales - children's workshops
17.00-06.00 [sztuki wizualne] [10 zł]**
Anabasis. Rytuały powrotu do domu / wernisaż i inauguracja festiwalu / wystawa czynna od 5 września do 4 października 2009 w godz. 12.00-20.00
Anabasis. Rituals of Homecoming / vernissage and festival opening / exhibition open 5 September - 4 October 2009 12.00-20.00
21.00-23.00 [muzyka] [wstęp wolny/free entry]
Kočani Orkestar i Boom Pam / koncert w ramach obchodów 65. Rocznicy Likwidacji przez Niemców Litzmannstadt Ghetto w Łodzi
Kočani Orkestar and Boom Pam / concert to mark the 65th Anniversary of the Liquidation of the Litzmannstadt Ghetto by the Germans6.09.2009 niedziela/Sunday

10.00-24.00 [muzyka][wstęp wolny/free entry]
Georg Nussbaumer Barkarola. Opera przejścia na alt, interpasywne fortepiany i miasto, które brzmi / dzień I
Georg Nussbaumer Barcarolle. An Opera of Passage for Alto, Inter-passive Pianos and the Sounding City / day I
11.00-13.30, 14.00-16.30 [konteksty] [wstęp wolny/free entry]*
Baśnie romskie - warsztaty dla dzieci
Romany Fairy Tales - children's workshops
19.00-21.00 [kino] [ 12 zł]
przegląd filmów Ariego Folmana / Made in Israel (2001)
Ari Folman - film overview / Made in Israel (2001)

7.09.2009 poniedziałek/Monday

10.00-24.00 [muzyka] [wstęp wolny/free entry] Georg Nussbaumer Barkarola. Opera przejścia na alt, interpasywne fortepiany i miasto, które brzmi / dzień II
Georg Nussbaumer Barcarolle. An Opera of Passage for Alto, Inter-passive Pianos and the Sounding City / day II
17.00-01.00 [teatr] [80 zł]
Factory 2 / reżyseria: Krystian Lupa / występ gościnny Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Factory 2 / direction: Krystian Lupa / guest performance by Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej in Kraków
19.00-20.30 [kino] [12 zł]
przegląd filmów Ariego Folmana / Walc z Baszirem (2008)
Ari Folman - film overview / Waltz with Bashir (2008)

8.09.2009 wtorek/Tuesday

10.00-24.00 [muzyka] [wstęp wolny/free entry]
Georg Nussbaumer Barkarola. Opera przejścia na alt, interpasywne fortepiany i miasto, które brzmi / dzień III
Georg Nussbaumer Barcarolle. An Opera of Passage for Alto, Inter-passive Pianos and the Sounding City / day III
13.00-14.30 [konteksty] [wstęp wolny/free entry]
spotkanie z Krystianem Lupą i Piotrem Skibą prowadzi Monika Wąsik
meeting with Krystian Lupa and Piotr Skiba, host: Monika Wąsik
18.00-21.00 [kino] [12 zł]
przegląd filmów Ariego Folmana / Materia odpowiedzialna za miłość (2004)
Ari Folman - film overview / Material that Love Is Made of (2004)
21.15-22.30 [konteksty] [wstęp wolny/free entry]
dyskusja wokół filmów Ariego Folmana / udział biorą: Przemysław Czapliński, Paweł Smoleński, Joanna Tokarska-Bakir, prowadzenie: Michał Sobelman
discussion to sum up the overview of films by Ari Folman / participants: Przemysław Czapliński, Paweł Smoleński, Joanna Tokarska-Bakir, host: Michał Sobelman


9.09.2009 środa/Wednesday

10.00-24.00 [wstęp wolny/free entry] Georg Nussbaumer Barkarola. Opera przejścia na alt, interpasywne fortepiany i miasto, które brzmi / dzień IV / podróż fortepianów
Georg Nussbaumer Barcarolle. An Opera of Passage for Alto, Inter-passive Pianos and the Sounding City / day IV / journey of the pianos
17.00-19.00 [konteksty] [wstęp wolny/free entry] Pamięć o Holokauście w przestrzeniach miejskich. Berlin-Łódź-Warszawa-Lwów / fotografie Piotra Piluka (pokaz slajdów) oraz spacer po Łodzi
Holocaust Memory in Urban Spaces. Berlin-Łódź-Warsaw-Lviv / presentation of photography by Piotr Piluk (slide show) and a stroll around Łódź
19.30-20.30 [sztuki wizualne] [wstęp wolny/free entry]
Wiktor Skok / Kark! / wernisaż
Wiktor Skok / Kark! / opening
20.30-21.30 [muzyka] [25 zł]
Georg Nussbaumer Barkarola. Opera przejścia na alt, interpasywne fortepiany i miasto, które brzmi / koncert Christiny Ascher
Georg Nussbaumer Barcarolle. An Opera of Passage for Alto, Inter-passive Pianos and the Sounding City / concert by Christina Ascher

10.09.2009 czwartek/Thursday

10.00-24.00 [muzyka] [wstęp wolny/free entry] Georg Nussbaumer Barkarola. Opera przejścia na alt, interpasywne fortepiany i miasto, które brzmi / dzień V
Georg Nussbaumer Barcarolle. An Opera of Passage for Alto, Inter-passive Pianos and the Sounding City / day V
17.00-18.00 [konteksty] [wstęp wolny/free entry]
promocja najnowszego numeru "Tygla Kultury", prowadzenie: Monika Wąsik
promotion for the latest issue of "Tygiel Kultury", host: Monika Wąsik
19.00-20.15 [teatr] [20 zł]
:PK: / pomysł i choreografia: Kaya Kołodziejczyk / premiera
:PK: / idea and choreography: Kaya Kołodziejczyk / premiere

21.00-23.30 [teatr] [60 zł]
Ziemia obiecana wg Władysława St. Reymonta / reżyseria: Jan Klata / Teatr Polski we Wrocławiu / premiera / po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Beata Guczalska
Promised Land based on Władysław St. Reymont / direction: Jan Klata / Teatr Polski in Wrocław / premiere / meeting with the creators after the performance, host: Beata Guczalska


11.09.2009 piątek/Friday

10.00-24.00 [muzyka] [wstęp wolny/free entry] Georg Nussbaumer Barkarola. Opera przejścia na alt, interpasywne fortepiany i miasto, które brzmi / dzień VI
Georg Nussbaumer Barcarolle. An Opera of Passage for Alto, Inter-passive Pianos and the Sounding City / day VI
13.00-13.30 [konteksty][wstęp wolny/free entry]***
Zobaczyć Gorgonę. Holokaust, nazizm a problem obrazowania / Stuart Liebman: Obraz obozu / wykład
Setting Eyes on the Gorgon. Holocaust, Nazism and the Problem of Representation / Stuart Liebman: Image of the Camp / lecture
13.30-16.30 [kino][wstęp wolny/free entry]*** Zobaczyć Gorgonę. Holokaust, nazizm a problem obrazowania / Memory of the Camps (reż. Sidney Bernstein, współpraca Alfred Hitchcock, 1944), Noc i mgła (reż. Alain Resnais, 1955), Vernichtungslager Majdanek - Cmentarzysko Europy (reż. Aleksander Ford, 1944) i Histoire(s) du cinéma - Toutes les histoires (reż. Jean-Luc Godard, 1988) / pokaz filmów
Setting Eyes on the Gorgon. Holocaust, Nazism and the Problem of Representation / Memory of the Camps (dir. Sidney Bernstein, cooperation with Alfred Hitchcock, 1944), Night and Fog (dir. Alain Resnais, 1955), Vernichtungslager Majdanek - Cemetery of Europe (dir. Aleksander Ford, 1944) and Histoire(s) du cinéma - Toutes les histoires (dir. Jean-Luc Godard, 1988) / film showing
17.00 -19.00 [konteksty][wstęp wolny/free entry]*** Zobaczyć Gorgonę. Holokaust, nazizm a problem obrazowania / panel dyskusyjny Obraz-montaż, obraz-archiwum / udział biorą: Stuart Liebman, Tomasz Majewski, Paweł Mościcki, Anna Zeidler-Janiszewska
Setting Eyes on the Gorgon. Holocaust, Nazism and the Problem of Representation / discussion panel Image-montage, Image-archive / participants: Stuart Liebman, Tomasz Majewski, Paweł Mościcki, Anna Zeidler-Janiszewska
19.00-20.15 [teatr] [20 zł]
:PK: / pomysł i choreografia: Kaya Kołodziejczyk
:PK: / idea and choreography: Kaya Kołodziejczyk
21.00-23.30 [teatr] [60 zł]
Ziemia obiecana wg Władysława St. Reymonta / reżyseria: Jan Klata / Teatr Polski we Wrocławiu
Promised Land based on Władysław St. Reymont / direction: Jan Klata / Teatr Polski in Wrocław12.09.2009 sobota/Saturday

10.00-24.00 [muzyka] [wstęp wolny/free entry]
Georg Nussbaumer Barkarola. Opera przejścia na alt, interpasywne fortepiany i miasto, które brzmi / dzień VII
Georg Nussbaumer Barcarolle. An Opera of Passage for Alto, Inter-passive Pianos and the Sounding City / day VII
13.00-13.30 [konteksty][wstęp wolny/free entry]***
Zobaczyć Gorgonę. Holokaust, nazizm a problem obrazowania / Georges Didi-Huberman: Obraz-fetysz / wykład
Setting Eyes on the Gorgon. Holocaust, Nazism and the Problem of Representation / Georges Didi-Huberman: Image-fetish / lecture
13.30-15.00 / [konteksty][wstęp wolny/free entry]***
Zobaczyć Gorgonę. Holokaust, nazizm a problem obrazowania / panel dyskusyjny Obraz-fetysz / udział biorą: Georges Didi-Huberman, Andrzej Leśniak, Stuart Liebman, Tomasz Majewski, Paweł Mościcki, Anna Zeidler-Janiszewska
Setting Eyes on the Gorgon. Holocaust, Nazism and the Problem of Representation /discussion panel Image-fetish / participants: Georges Didi-Huberman, Andrzej Leśniak, Stuart Liebman, Tomasz Majewski, Paweł Mościcki, Anna Zeidler-Janiszewska
15.30-18.00 [kino] [wstęp wolny/free entry]*** Zobaczyć Gorgonę. Holokaust, nazizm a problem obrazowania / Zeit der Götter (reż. Lutz Dammbeck, 1992), Der ewige Jude (reż. Fritz Hippler, 1940) / pokaz filmów
Setting Eyes on the Gorgon. Holocaust, Nazism and the Problem of Representation / Zeit der Götter [Time of the Gods] (dir. Lutz Dammbeck, 1992), Der ewige Jude [The Eternal Jew] (dir. Fritz Hippler, 1940) / film showing
20.30-22.30 [teatr] [40 zł]
Elfriede Jelinek Rechnitz (Anioł zagłady) / reżyseria: Jossi Wieler / spektakl gościnny Münchner Kammerspiele / po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Beata Guczalska
Elfriede Jelinek Rechnitz (The Exterminating Angel) / direction: Jossi Wieler / guest performance by the Münchner Kammerspiele / meeting with the creators after the performance, host: Beata Guczalska
21.00 -23.30 [teatr] [60 zł]
Ziemia obiecana wg Władysława St. Reymonta / reżyseria: Jan Klata / Teatr Polski we Wrocławiu / premiera
Promised Land adapted from Władysław St. Reymont / direction: Jan Klata / Polski Theatre in Wrocław
22.00-do rana (until morning) [muzyka] [25 zł]
OnAir / Roboty, Procesor Plus, Frivolous, Łukasz Seliga aka SLG
OnAir / Roboty, Procesor Plus, Frivolous, Łukasz Seliga aka SLG

13.09.2009 niedziela/Sunday

18.00-19.00 [konteksty] [wstęp wolny] promocja książki Pamięć Shoah pod redakcją Tomasza Majewskiego i Anny Zeidler-Janiszewskiej, prowadzenie: Krystyna Pietrych
promotion for the book Memory of the Shoah ed. Tomasz Majewski and Anna Zeidler-Janiszewska, host: Krystyna Pietrych
20.30-22.30 [teatr] [40 zł]
Elfriede Jelinek Rechnitz (Anioł zagłady) / reżyseria: Jossi Wieler / spektakl gościnny Münchner Kammerspiele
Elfriede Jelinek Rechnitz (The Exterminating Angel) / direction: Jossi Wieler / guest performance by the Münchner Kammerspiele

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów