Teatr Nowy w Zabrzu

Teatr Nowy w Zabrzu

Dyrektor naczelny

Jerzy Makselon

Dyrektor artystyczny

z-ca dyrektora ds. artystycznych: Zbigniew Stryj

Plac Teatralny 1 41-800 Zabrze

+48 32 271 32 56 (centr.), +48 32 271 54 94 (sekr.), +48 32 271 15 08 (fax), +48 32 2712252, +48 32 271 54 93 (BOW)

sekretariat@teatrzabrze.pl

www.teatrzabrze.pl

Repertuar - Październik 2020

Królowa Śniegu

Królowa Śniegu – wg Hansa Christiana Andersena / reż. Maciej Podstawny
  • 03.10 - 17:00 Premiera Poza siedzibą
  • 04.10 - 17:00 Poza siedzibą

Aktualności

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów