EN

16.09.2022, 17:51 Wersja do druku

Praga. Czeska edycja Forum Przyszłości Kultury - 20-21 września

Już 20 i 21 września 2022 r. w Pradze odbędzie się czeska edycja Forum Przyszłości Kultury, które od 2017 roku jest cyklicznie organizowane przez Teatr Powszechny w Warszawie. Teatr Powszechny będą reprezentować dyrektor Paweł Łysak oraz jego zastępca ds. programowych, Paweł Sztarbowski.

mat. organizatora

Inne aktualności

Jakie perspektywy filozoficzne i społeczne wyznacza dziś dla nas teatr jako publiczna instytucja kultury? Czy idea Nowego Europejskiego Bauhausu może być dla niego kompasem? Jak argumenty za utrzymaniem publicznych instytucji kultury mogą obronić się w obliczu współczesnych kryzysów? Jak w idealnym świecie należy rozwijać ugruntowany i niezależny teatr? W jaki sposób potencjał instytucji kultury może być lepiej wykorzystywany przez miasta i społeczności, a z jakimi problemami ekonomicznymi i legislacyjnymi instytucje wciąż muszą się borykać? – Odpowiedzi na powyższe pytania będziemy szukać podczas Forum Przyszłości Kultury w Pradze, którego hasło brzmi: „Teatr jako publiczna instytucja kultury XXI wieku”.

Czeskie Forum odbywa się w ramach warszawskiego Forum Przyszłości Kultury, którego tegoroczny finał zaplanowany jest na weekend 14-16 października. Podczas wielu spotkań, debat i warsztatów z praktykami kultury, artystami, naukowcami i aktywistami będziemy wspólnie pracować nad perspektywami rozwoju kultury wobec zagrożeń kryzysu pandemicznego, wojennego i ekologicznego.

Jak tworzyć progresywną instytucję kultury? Jak włączać migrantów w życie kulturalne?
Jak przyciągać młodą widownię do aktywnego uczestnictwa? Jak budować porozumienie z władzami samorządowymi i wspólnie wypracowywać nowe narzędzia rozwoju publiczności oraz stabilnego wsparcia? Teatr Powszechny w Warszawie zaprasza wszystkich do rozmowy na te tematy już w połowie października.

PROGRAM POLSKO-CZESKIEGO FORUM PRZYSZŁOŚCI KULTURY

WTOREK, 20 WRZEŚNIA, GODZ. 10:00 – 14:00
10:00 – 10:15 – powitanie:
Hana Třeštíková, radna ds. kultury miasta Praga
Michal Lang, dyrektor teatru Divadlo pod Palmovkou

10:15 – 10:30 – kluczowe uwagi: „Nowy Europejski Bauhaus i publiczne instytucje kultury”.
Mária Beňačková Rišková, kuratorka, redaktorka i niezależna ekspertka w dziedzinie designu, multimediów i dziedzictwa kulturowego, członkini Joint Research Centre (Wspólnego Centrum Badawczego) Komisji Europejskiej, które zapewnia niezależne doradztwo naukowe i przyczynia się do tworzenia polityk UE.

10:30 – 11:30 – dyskusja panelowa: „Jakie wyzwania stoją przed teatrem jako publiczną instytucją kultury XXI wieku?”.
każde wystąpienie wprowadzające: 5 min
Stanislav Moša, dyrektor Teatru Miejskiego w Brnie, przewodniczący Stowarzyszenia Teatrów Zawodowych
Lenka Havlíková, dyrektorka Teatru X10, przewodnicząca Stowarzyszenia Teatrów Niezależnych
Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, inicjator Forum Przyszłości Kultury
Michal Lang, dyrektor teatru Divadlo pod Palmovkou w Pradze

11:30 – 12:00 – przerwa

12:00 – 13:00 – dyskusja panelowa: „Jakie wyzwania stoją przed publiczną instytucją kultury w XXI wieku?”.
każde wystąpienie wprowadzające: 5 min
Václav Janoščík, pedagog kilku uczelni artystycznych, kurator, teoretyk zajmujący się szeroką gamą tematów, od sztuki współczesnej po kulturę popularną
Jiří Sulženko, dyrektor Departamentu Kultury i Turystyki miasta Praga
Olga Škochová, kierowniczka ds. planowania kulturalnego ONplan
Maté Gáspár, Budapest Brand Nonprofit P.L.C.

13:15 – 14:00 – pytania i odpowiedzi, dyskusja, wnioski
moderatorzy: Jan Jiřík i Martina Pecková Černá

19:00 – przedstawienie „Romeo i Julia” w reż. Alina Neguțoiu w Divadlo pod Palmovkou

ŚRODA, 21 WRZEŚNIA, GODZ. 14:00 – 17:00
14:00 – 14:15 – powitanie

14:15 – 15:45 – grupa dyskusyjna I: „Ekonomia publicznych teatrów – uwarunkowania, przeszkody, nadzieje i wizje”.
wystąpienia wprowadzające:
Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, Polska
David Gerneš, dyrektor Morawskiego Teatru Olomouc, Czechy
Jana Dvořáková, dyrektorka administracyjna Teatru Narodowego w Pradze, Czechy
moderator: Jan Jiřík

14:15 – 15:45 – grupa dyskusyjna II: „Ustawodawstwo dot. współczesnych teatrów – uwarunkowania, przeszkody, nadzieje i wizje”.

wystąpienia wprowadzające:
Paweł Sztarbowski, zastępca dyrektora ds. programowych Teatru Powszechnego w Warszawie, Polska
Zdeněk Pánek, kierownik biura dyrektora generalnego Teatru Narodowego w Pradze, Czechy
Martina Hájková, Stowarzyszenie Teatrów Profesjonalnych
moderator: Martina Pecková Černá

16:00 – 17:00 – prezentacje tez z dyskusji w grupach, wnioski

16:50 – 17:00 – podsumowanie, pożegnanie i zaproszenie do uczestnictwa w Forum Przyszłości Kultury w Warszawie (14-16 października).

„Forum Przyszłości Kultury Praga: publiczna instytucja kultury XXI wieku” jest organizowane przez praskie Divadlo pod Palmovkou i jest częścią Forum Przyszłości Kultury, które zostało zainicjowane już w 2017 roku przez warszawski Teatr Powszechny w odpowiedzi na rosnące dążenia do centralizacji kultury przez aparat państwowy. Forum to bezpieczna przestrzeń tworzenia wizji otwartej, różnorodnej i integracyjnej kultury, która odpowiada na wyzwania XXI wieku. Inicjuje współpracę z artystami, aktywistami, naukowcami, politykami i urzędnikami, czyli osobami, które poprzez krytyczną analizę rzeczywistości kształtują wyobraźnię społeczną. Jego głównym celem jest promowanie różnorodności społecznej i kultury obywatelskiej.

Organizatorem Forum Przyszłości Kultury jest Teatr Powszechny, dzięki bezcennemu wsparciu miasta stołecznego Warszawa. Tegorocznymi partnerami zagranicznym są, oprócz Divadlo pod Palmovkou, również Jam Factory Art Center ze Lwowa w Ukrainie.

Program praski jest przygotowywany we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatrów Profesjonalnych Republiki Czeskiej Kreativní Praha z.ú. oraz siecią PACE.V4 (Performing Arts Central Europe – Visegrád Countries Focus), koordynowaną przez Instytut Sztuki – Instytut Teatralny. Forum zbiegło się w czasie z European Creative Industries Summit 2022, organizowanym wspólnie przez European Creative Business Network i Kreativní Praha, z.ú. pod auspicjami czeskiej prezydencji w Radzie UE.

Forum Przyszłości Kultury 2022 organizowane jest dzięki wsparciu m.st. Warszawy.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne