Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

Dyrektor naczelny

Wojciech Dudzik

ul. Długa 28 (IS PAN) 00-950 Warszawa

badania.teatralne@gmail.com

www.ptbt.e-teatr.pl

Aktualności

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów