EN

24.04.2021, 19:49 Wersja do druku

Nowy cykl Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych - Czynne poniedziałki

Inne aktualności

Czynne poniedziałki to nowy cykl spotkań przygotowywanych przez Gildię Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych. 

W każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 18:00 członkinie i członkowie zarządu Gildii oraz zaproszeni przez nich goście i gościnie spotkają się wspólnie, aby porozmawiać o ważnych dla naszego środowiska tematach i zarazem przedstawiać przygotowywane w tych zagadnieniach dokumenty i działania podejmowane przez Gildię.

Tematami pierwszych spotkań będą m.in. warunki dobrych debiutów, tantiemizacja zawodu reżysera i wypracowanie stawek minimalnych za pracę artystów freelancerów. Spotkania online będą transmitowane na profilu facebookowym Gildii. 

Dlaczego taka inicjatywa?

W ciągu ostatnich miesięcy zmagaliśmy się ze skutkami pandemii, która naświetliła przestrzenie nadużyć z jakimi mają styczność w swojej pracy artystki i artyści freelancerzy. ​Z doświadczenia naszej grupy zawodowej – reżyserek i reżyserów teatralnych będących w przeważającej większości nieetatowymi pracownikami kultury – jednoznacznie wynika, że problemy te są związane głównie z brakiem strukturalnego wsparcia oraz szeregiem zaniedbań, które przez lata stały się obowiązującą „normą”. Zastane i zaakceptowane jako „nienegocjowalne” mechanizmy współpracy nieetatowych pracowników kultury z instytucjami, wymagają nie tylko uwzględnienia naszej opinii i szerszej środowiskowej dyskusji, ale też podjęcia próby wspólnego wytworzenia standardów współpracy z instytucją. Potrzebujemy redefinicji podstawowych zagadnień związanych z warunkami pracy w teatrze oraz zakresem odpowiedzialności instytucji za współpracujących z nią artystki/artystów freelancerów.

Temat pierwszego spotkania - debiut!

Dlaczego to takie ważne?Jednym z głównych zagadnień, z którym nieustannie zmaga się Gildia jest kwestia zgłaszania licznych i niestety bardzo podobnych nieprawidłowości dotyczących przygotowywania debiutów lub pierwszych spektakli. Martwi nas, że zgłaszane nieprawidłowości często dotyczą twórczyń i twórców, którzy dopiero zaczynają swoją zawodową drogę. Dlatego w naszej opinii tak ważne jest wypracowanie strukturalnych mechanizmów, które pozwoliłyby na uniknięcie nadużyć w przyszłości. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć rażącą nierówność w relacji między instytucjami posiadającymi cały aparat prawno-urzędowy a artystkami/artystami freelancerami, którzy takiego wsparcia nie mają i często – wchodząc w konflikty i ​negocjacje z instytucjami – są z założenia na straconej pozycji .

Elementarz dobrego debiutu, co to jest? Przedstawione w najbliższy poniedziałek propozycje opieramy o prace Koła Młodych przy Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych a także o zgłoszenia naszych członkiń i członków, z którymi musieliśmy się mierzyć w ostatnich miesiącach. Uznanie przez niektóre instytucje roszczeń naszych członkiń i członków jest dla nas wyraźnym sygnałem, że istnieje wielka potrzeba wspólnego wypracowywania rozwiązań wspierających artystki/artystów tworzących spektakle teatralne, a nie będących związanymi z teatrem stałą umową o pracę. 

Link do wydarzenia w ramach którego odbędzie się spotkanie: https://www.facebook.com/events/327857072003645

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne