EN
Maat Festival I edycja

Maat Festival I edycja (od 25.09.2009 do 30.09.2009)

Organizator

Teatr Maat Projekt, Centrum Kultury, Urząd Miasta Lublina

ul. Narutowicza 32, 20-016 Lublin

Festiwal odbędzie się w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12:
25 września
16:00 wykład 'Transkulturowy potencjał butoh' Ewa Janicka - Sala Nowa CK
17:20 rozpoczęcie festiwalu: spektakl '8 PUSTYŃ (DROMENON)' Sylwia Hanff (Polska) - Sala Czarna CK
18:30 wykład KAN KATSURA (Japonia) - Sala Czarna CK
20:30 spektakl 'INCH 1,5' Anita Wach (Polska) - Sala Nowa CK
21.00 koncert Marcin Janus - Wirydarz CK

26 września
12:00 warsztaty tańca butoh - prowadzenie KAN KATSURA (Japonia) - Sala Baletowa CK
15:30 prezentacja zapisu video spektaklu 'SHIJIMA' Sankai Juku (Japonia) - Sala Czarna CK
17:00 pokaz filmu 'DANCE OF DARKNESS' (Japonia) - Sala Czarna CK
18:00 wykład JULIA HOCZYK (Polska) - Sala Czarna CK
20:00 spektakl 'TIME MACHINE' Kan Katsura (Japonia) - Sala Nowa CK

27 września
16:00 prezentacja zapisu video spektaklu Min Tanaka (Japonia) - Sala Czarna CK
17:00 wykład ANNA KRÓLICA (Polska) - Sala Czarna CK
18:30 spektakl 'IMPROWIZACJE BUTOH' Daisuke Yoshimoto (Japonia) - Sala Nowa CK
20:00 spotkanie z mistrzem DAISUKE YOSHIMOTO (Japonia) - Wirydarz CK
29, 30 września
- warsztaty taniec butoh DAISUKE YOSHIMOTO (Japonia) Sala Baletowa CK

Archiwum