EN

11.03.2022, 12:26 Wersja do druku

Wrocław. Mykoła Riabczuk lauratem Narodowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki

Inne aktualności

Mykoła Riabczuk, długoletni przewodniczący jury Angelusa, został laureatem Narodowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki 2022, najważniejszego ukraińskiego wyróżnienia przyznawanego za osiągnięcia na polu kultury – poinformował w piątek Wrocławski Dom Literatury.

Riabczuk został nagrodzony za książkę "Leksykon nacjonalisty i inne eseje", choć – jak zaznaczył Wrocławski Dom Literatury - nagroda przyznawana jest w istocie za całokształt.

Mykoła Riabczuk jest ukraińskim poetą, krytykiem literackim, eseistą i publicystą. Urodził się w 1953 roku w Łucku. Ukończył Politechnikę Lwowską i Instytut Literacki im. M. Gorkiego w Moskwie. Był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Wseswit”, szefem działu krytyki czasopisma „Suczasnist”, a także współzałożycielem kijowskiego miesięcznika „Krytyka”.

Do tej pory ukazały się polskie przekłady jego książek „Od Małorosji do Ukrainy” (2002), „Dwie Ukrainy” (2004), „Ogród Metternicha” (2010), „Syndrom postkolonialny” (2015) oraz „Poprzednie życie” (2018). Publikował m.in. na łamach „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, "Krasnogrudy", "Czasu Kultury", "Akcentu", "Dekady Literackiej" i "Kultury Enter".

Riabczuk jest laureatem Nagrody Polcul Foundation za działania na rzecz dobrych stosunków ukraińsko-polskich (1998), polsko-ukraińskiej Nagrody Pojednania (2002) oraz Odznaki Honorowej „Bene Merito” Ministra Spraw Zagranicznych RP (2009).

Obecnie jest prezesem honorowym Ukraińskiego PEN Clubu, współpracownikiem Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych Ukraińskiej Akademii Nauk oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. przewodniczy jury przyznawanej we Wrocławiu Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus”.

Źródło:

PAP