EN

27.09.2022, 11:18 Wersja do druku

Warszawa. Premiery dwóch „Romantyczności” w Teatrze Polskim

Inne aktualności

Teatr Polski w październiku pokaże dwa premierowe pokazy „Romantyczności” Adama Mickiewicza w reż. Mikołaja Pinigina - 8 października w wykonaniu niezależnej białoruskiej grupy teatralnej „Kupałowcy”, a 22 października z zespołem Teatru Polskiego.

Niezależna białoruska grupa teatralna Купалаўцы powstała w roku 2020. Tworzą ją byli artyści Narodowego Teatru imienia Janki Kupały w Mińsku, najstarszego teatru dramatycznego na Białorusi. W 2020 roku teatr przygotowywał się do uroczystości obchodów stulecia, jednak 26 sierpnia większość zespołu odeszła z pracy na znak solidarności z narodem Białorusi, który wyszedł na ulice, by protestować przeciwko szerzącej się w kraju przemocy i bezprawiu. Niezależna grupa Kupałowców zostawiła swój dom, ale wierzy, że jeszcze tam wróci. A długą drogę do domu torują sobie twórczością.

Rezydencja letnia w Teatrze Polskim była dla białoruskiego zespołu, na co dzień rozproszonego po Europie, okazją do twórczego spotkania i pracy nad nowym przedstawieniem – białoruskojęzycznym spektaklem „Рамантыка / Romantyczność”, opartym na „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza. Twórczość Mickiewicza – „poety Obojga Narodów” – w interpretacji Kupałowców wybrzmiewa z nową siłą i nabiera znaczeń, o których nie myślimy, zamknięci w powierzchownych, szkolnych interpretacjach ballad, romansów i bajek naszego narodowego wieszcza.

Mikołaj Pinigin o spektaklu:

Adam Mickiewicz, jak wiadomo, urodził się w Nowogródku, 130 kilometrów od Mińska, i mówił o sobie, że jest Litwinem. W wyniku prowadzonej na tych terenach polityki Cesarstwa Rosyjskiego i dziejowych zawirowań Żmudzini zaczęli nazywać się Litwinami, a Litwini - Białorusinami...

Cóż... Przyjmij, panie Adamie, swoje ballady w języku, w którym je niegdyś słyszałeś. Od nas, Białorusinów.

Spektakl w języku białoruskim z polskimi napisami.

***

Adam Mickiewicz

Romantyczność

Reżyseria: Mikołaj Pinigin

Ruch sceniczny: Piotr Czubowicz

OBSADA

Niezależna białoruska grupa teatralna "Kupałowcy"/

Незалежная тэатральная група "Купалаўцы"

PREMIERA

8 października, Duża Scena

Spektakl: 9 października

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

***

W 1822 roku – 200 lat temu – Adam Mickiewicz napisał „Ballady i romanse” osadzone w tradycji ludowej okolic Nowogródka, których mieszkańcy, w czasach poety, niejednokrotnie nazywali się Litwinami, często czuli się Polakami, a mówili głównie po białorusku. Jest zatem wielce prawdopodobne, że młody poeta fantastyczne opowieści o przenikaniu się świata realnego i zjawisk nadprzyrodzonych mógł słyszeć po raz pierwszy właśnie w tym języku. Utwory Mickiewicza przesycone są białoruskimi motywami, przepełnione białoruską duchowością i również w tej tradycji należy szukać ich źródeł.

„Litwo, ojczyzno moja!” napisał Mickiewicz dziesięć lat później, czym do dziś wprawia czytelników w konsternację. Największy polski poeta zaczyna najważniejszy polski poemat narodowy nazywając ojczyzną inny kraj. Przy czym na myśli ma nie Litwę, a tereny dzisiejszej Białorusi. To skomplikowane, podobnie jak nasza wspólna historia.

Mickiewicz – nasz wieszcz narodowy – odcisnął swe piętno na literaturze polskiej, dając początek polskiemu romantyzmowi, ale też na literaturze naszych wschodnich sąsiadów, wskazując kierunek myślenia o „małych ojczyznach” i znajdując kontynuatorów wśród najważniejszych twórców nowoczesnej literatury litewskiej i białoruskiej.

Spektakl reżysera Mikołaja Pinigina, przygotowany z aktorami Teatru Polskiego w Warszawie, jest też o tym – o naszej wspólnej kulturowej tradycji pogranicza. A pretekstem do tych rozważań jest dwusetna rocznica powstania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów”.

***

Adam Mickiewicz

Romantyczność

Reżyseria: Mikołaj Pinigin

Ruch sceniczny: Piotr Czubowicz

OBSADA: Marta Alaborska, Dorota Bzdyla, Dorota Landowska, Katarzyna Skarżanka, Vanessa Gazda, Walentyna Sizonenko, Bernadetta Statkiewicz, Adam Cywka, Jakub Kordas, Szymon Kuśmider, Krystian Modzelewski, Antoni Ostrouch, Dawid Ściupidro

PREMIERA

22 października, Duża Scena

***

Kulturalna szkoła na Mazowszu

Teatr Polski w Warszawie przyłączył się do Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach Programu zorganizowane grupy szkolne mogą skorzystać z oferty repertuarowej naszego Teatru, za preferencyjną cenę biletu - tylko 1 zł. Oferta jest przeznaczona dla szkół z terenu województwa mazowieckiego i obowiązuje od 16 maja do 31 grudnia 2022 r.

Ideą programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Do udziału w Programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

W Programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami.

Warunkiem skorzystania z Programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Programu.

Szczegółowe informacje:

Biuro Obsługi Widzów, tel. 22 505 92 20, [email protected]

Inicjatorem programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Źródło:

Materiał nadesłany