EN
11.02.2022, 13:54 Wersja do druku

Warszawa. Liturgia i przedstawienie – nowa książka żywosłowia

Inne aktualności

We wtorek, 15 lutego do oficjalnej sprzedaży trafi nowa książka wydawnictwa żywosłowie, poświęcona liturgii badanej z perspektywy antropologii przedstawień.

Jej autorem jest profesor Michał Masłowski – znany i ceniony polonista, teatrolog, antropolog kultury, profesor Sorbony, tłumacz Dziadów, znawca i wybitny interpretator dramatu romantycznego (Dzieje bohatera…, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego), który od ponad trzydziestu lat jest we Francji katolickim diakonem stałym. W swojej najnowszej książce łączy obie sfery działalności, podejmując fascynującą i niezwykle inspirującą próbę przemyślenia i analizy liturgii Kościoła katolickiego jako „aktów ciała” – organicznych działań, symbolicznych gestów i przedstawień o własnej dramaturgii, estetyce i skuteczności. 

Celem książki jest zrozumienie akcji sakramentów, rytuałów i zachowań, a by to osiągnąć, należy – jak pisze Autor we wstępie – „nie tylko zaznajomić się z oficjalną wykładnią teologiczną sformalizowanych gestów, ale i dojść do prawdy – ich prawdy wewnętrznej, tak by móc ją istotnie wcielić. Trzeba też zrozumieć ich uwikłanie w język gestów i zachowań czy intonacji codziennych i odświętnych, antropologicznych, i ich miejsce w cyklu życia, inicjacji i dojrzewania. Czyli odczuć i zrealizować ich siłę performatywną, a nie tylko deklaratywną i konwencjonalną. Tak by stać się aktorem własnego losu – aktor wszak to «działający»”.

Dzięki swojej rozległej wiedzy z zakresu teologii, antropologii i teatrologii, Michał Masłowski otwiera i przed praktykującymi, i przed tymi, którzy są poza Kościołem, głębię i sens „akcji liturgicznych”. Sakramentalne akty ciała. Szkice z antropologii kulturowej liturgii to zarazem książka intelektualisty przejętego posoborowym duchem Kościoła otwartego, głos człowieka zatroskanego o świat i ludzkość, wierzącego w siłę przebaczenia i miłosierdzia. Warto ten głos usłyszeć. W Polsce dzisiejszej szczególnie. Michał Masłowski dowodzi, że są jeszcze katoliccy intelektualiści, którzy nie marnują swych talentów na polityczną walkę i umacnianie własnych pozycji w rzekomej wojnie kulturowej, ale podchodzą z miłością i troską do realnych problemów bliźnich.

Już dziś zapraszamy też na spotkanie z Autorem, które odbędzie się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 25 marca o godzinie 18 w ramach festiwalu Nowe Epifanie (https://noweepifanie.pl/wydarzenia/miedzy-teatrem-a-liturgia-sakramentalne-akty-ciala/). W dyskusji o książce wezmą udział ks. prof. Andrzej Draguła i Dariusz Kosiński.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne