03.07.2020, 16:29 Wersja do druku

Podsumowanie pracy dyrektor Doroty Ignatjew w Lublinie

Dorota Ignatjew/mat. teatru

Zespół Teatru Osterwy w Lublinie, mając na uwadze dokonania artystyczne Doroty Ignatjew w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, który za jej dyrekcji artystycznej stał się jedną z najciekawszych scen w kraju zaprosił ją do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora naczelnego, co zostało poprzedzone jej spotkaniem z Zespołem i przedstawieniem wizji teatru.

W wyniku konkursu 1 września 2016 roku Dorota Ignatjew objęła stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Osterwy, zastępując Krzysztofa Torończyka. Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych przeszedł na emeryturę a dyrektor artystyczny startował w konkursie na dyrektora Teatru Ateneum i z dniem 31.12 16 roku rozwiązał umowę o pracę .Ignatjew objęła kierownictwo Teatru ze stratą .

Przyjmując odpowiedzialność za zarządzenie instytucją liczącą ponad 100 pracowników i zabytkowym budynkiem Teatru (kubatura budynku wynosi 31 713 m3), D. Ignatjew absolwentka szkół teatralnych we Wrocławiu, Krakowie i zarządzania instytucjami kultury kierowała się wieloletnim doświadczeniem człowieka teatru – aktorki , reżysera, dyrektora, reżysera castingów Pracowała między innymi w Teatrze Polskim ,Teatrze Narodowym w Warszawie i w teatrze w Sosnowcu.

Obejmując stanowisko nowa dyrektorka przeprowadziła się z dwójką dzieci bliźniaków w wieku szkolnym do Lublina. Pełniąc funkcję dyrektora, jest obecna w pracy codziennie, pracuje także po godzinach urzędowania, na bieżąco monitoruje sprawy finansowe, artystyczne, kadrowe i gospodarcze.


mat. teatru


DYREKCJA ARTYSTYCZNA

W programie konkursowym D. Ignatjew przedstawiła wizję Teatru im. J. Osterwy rozwijającego się na drodze ewolucji, nie rewolucji. Sztuki cieszące się zainteresowaniem publiczności utrzymano w repertuarze i zaczęto go poszerzać. Znalazły się w nim spektakle: dla widza oczekującego ambitnej sztuki, lżejszy repertuar komediowy, spektakle dla dzieci i młodzieży, spektakle tłumaczone na język migowy i z audiodeskrypcją w ramach projektu “Teatr bez barier”.

– Ignatjew zwiększyła liczbę premier

• W sezonie 2016/17 - odbyły się 4 premiery oraz 2 instalacje performatywne z cyklu Lektura. Work in progress; frekwencja 74,90%.

• W sezonie 2017/18 - odbyło się 5 premier oraz 1 instalacja performatywna z cyklu Lektura. Work in progress; frekwencja 77,97 %.

• W sezonie 2018/19 - odbyło się 5 premier oraz 1 instalacja performatywna z cyklu Lektura. Work in progress; frekwencja 77,05 %.

• Na sezon 2019/20 - zaplanowane były 4 premiery na Dużą Scenę i 2 premiery na Małą Scenę otwartą w 2019 roku. Ze względu na pandemię odbyły się 2 premiery na dużej scenie i 1 premiera na małej scenie

W repertuarze znalazły się różnorodne pozycje:

• klasyka - Trzy siostry Czechowa, Świętoszek Moliera, Wieczór Trzech Króli Szekspira, Klątwy St. Wyspiańskiego/A. Pałygi, Pinokio C. Collodiego, Kram z piosenkami L. Schillera, Ich czworo G. Zapolskiej, ”Nad Niemnem” E.Orzeszkowej w reż. J.Piaskowskiego

• teksty współczesne/ prapremiery - Kowboje M. Buszewicza, Diabeł i tabliczka czekolady R. Reszke/ J. Holewińskiej, Hindełe siostra Sztukmistrza P. Dołowy, Bracia Grimm dla dorosłych T. Śpiewaka; Prawda F. Zellera, Ludzie inteligentni M. Fayeta;

• dramat XX wieczny - Marat/Sade P. Weissa, Tramwaj zwany pożądaniem T. Williamsa, Emigranci S. Mrożka, ‘Antygona w Nowym Jorku”J.Głowackiego w reż J.Hussakowskiego

• adaptacje prozy - Sposób na Alcybiadesa E. Niziurskiego, instalacje performatywne na podstawie Cierpień młodego Wertera Goethego Czemu do Ciebie nie piszę?; Przedwiośnia S. Żeromskiego Przedwiośnie. Ćwiczenia z wyobraźni historycznej; Dżumy A. Camus Czekamy na ciebie zarazo; Rok 1984 G. Orwella Rok 1984/2081;

• aktualnie trwają próby do Nad Niemnem E. Orzeszkowej w reż. J. Piaskowskiego i Antygony w Nowym Jorku Głowackiego w reż. J. Hussakowskiego

Twórcy:

Wysoki poziom artystyczny przedstawień zagwarantowali reżyserzy średniego i młodego pokolenia odnoszący sukcesy na prestiżowych scenach w kraju i za granicą: reżyserzy Remigiusz Brzyk, Łukasz Kos, Jędrzej Piaskowski, Anna Smolar, Kuba Kowalski, Paweł Passini, Paweł Aigner, Magda Szpecht, K. Roszkowski, Jerzy Jan Połoński, Marta Aksztin, Klaudia Hartung-Wójciak, Piotr Ratajczak ,F.Szumiński, J.Hussakowski; scenografowie Anna Met, Mirek Kaczmarek, Sasza Prowalinski, Paweł Walicki, Szymon Szewczyk, Maciej Chojnacki, Matylda Kotlińska, Magdalena Gajewska, Barbara Wołosiuk; dramaturdzy Tomasz Śpiewak, Hubert Sulima, Michał Buszewicz, Piotr Rowicki, Martyna Wawrzyniak, Patrycja Dołowy; reżyserzy światła i video, kompozytorzy i choreografowie.

Artyści ci znaleźli w Osterwie doskonałe warunki pracy, prężnie działającą instytucję, świetny zespół aktorski, znakomite pracownie.

Za dyrekcji D. Ignatjew Teatr nawiązał także współpracę z wydziałem reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie i z wydziałem reżyserii PWST obecnie AST w Krakowie, otwierając się na młodych twórców.

Kształtowanie zespołu artystycznego:

Budowanie zespołu artystycznego jest procesem wieloletnim. Ignatjew, myśląc o rozwoju Teatru, zaczęła uzupełniać zespół aktorski o nowe osoby, w tym wyróżniających się absolwentów szkół teatralnych: Edyta Ostojak, Justyna Janowska, Maciej Grubich, Włodzimierz Dyła, Magdalena Zabel, Michał Czyż. Debiut Macieja Grubicha w roli Wierszynina w Trzech siostrach na scenie Osterwy został okrzyknięty jednym z najważniejszych debiutów aktorskich sezonu. W wielu spektaklach brali również udział emerytowani aktorzy seniorzy kontynuując współpracę z Teatrem.

W Teatrze powstały spektakle aktorskie oparte na zespołowości, o różnorodnych konwencjach teatralnych, repertuar został oparty na zespole a nie aktorach gościnnych. Starała się, aby każdy aktor w sezonie miał przynajmniej 1 premierę lub nowe zadanie aktorskie.

Wydarzenia okołoteatralne:

Wizerunek Teatru Osterwy, jako miejsca otwartego i przyjaznego, w którym widz czuje się jak u siebie, stworzyły także wydarzenia okołoteatralne, cykle edukacyjne, programy jubileuszowe. W każdym sezonie odbywały się różnorodne:

• akcje promocyjne na rozpoczęcie sezonu: Otwórz Osterwę, Urodziny Osterwy;

• cykle edukacyjne skierowane do uczniów dotyczące krytyki teatralnej, interpretacji plakatu; warsztaty do spektakli, cykliczne warsztaty aktorskie, warsztaty z mistrzem ,chorograficzne ,,fotograficzne plastyczne i charakteryzatorskie; czytania bajek, nocne zwiedzania teatru, kiermasze kostiumów teatralnych, parady ulicami miasta, potańcówki ;

• akcje “Kultura 60+” - program dla seniorów: wieczory poetyckie

• prospołeczne akcje “Rodzice do teatru”, /Bilet do teatru za 500 groszy, Bilet do teatru za 300 groszy, Bilet do teatru za 350 groszy-współfinansowane przez MKIDN i IT/,”Kultura bez barier” ,Spektakle z autodeskrypcją lub tłumaczone na język migowy odbywały się spektakle tłumaczone na j. angielski

• spotkania z widzami, z nauczycielami i premiery studenckie;

• cieszące się ogromnym zainteresowaniem wspólne kolędowania i Sylwester w teatrze.

Teatr dwukrotnie aplikował do ministerialnego projektu „Teatr Polska”; w roku 2017 zakwalifikował się ze spektaklem Przyjdzie Mordor i nas zje, rok później z Diabłem i tabliczką czekolady;obecnie trwają przygotowania do tegorocznej edycji ze spektaklem”Kowboje”A.Smolar, każdy z tytułów został zaprezentowany w pięciu mniejszych miejscowościach na terenie województwa lubelskiego, gdzie jest utrudniony dostęp do kultury.

Teatr chętnie świętował z widzami ważne obchody jubileuszowe:

• nocne czytanie gazet lubelskich z 1918 roku z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę; Potańcówka jak w Niepodległej

• program dla dzieci, seniorów i instalacja performatywna na Scenie Reduta świętująca obchody 450-lecia Unii lubelskiej,spacer z widzami –szlakiem Unii ;

• 7 dni na 700-lecie Lublina (warsztaty teatralne, fotograficzne, spotkania literackie);

• gromadzące nadkomplet widowni spotkanie z poezją okupacyjną z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej;

• “Ojczyzna słowem malowana: z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

• akcje “Narodowego Czytania” Wesela Stanisława Wyspiańskiego, Przedwiośnia S. Żeromskiego, Noweli Polskich;

• Teatr co roku świętował Międzynarodowy Dzień Teatru na którym nagradzani byli wyróżniający się pracownicy

-Za Dyrekcji D. Ignatjew Teatr im. J. Osterwy nawiązał współpracę z lubelskimi instytucjami kultury:

• ze Szkołą Muzyczną im. T. Szeligowskiego, proponując widzom co weekendowe recitale uczniów przed spektaklami we foyer Teatru;

• na scenie Osterwy miał miejsce gościnny występ Teatru Ziemi Chełmskiej ze spektaklem Mayday;

• Spektakl Teatru im.J.Osterwy”Ludzie inteligentni” prezentowany był w Chełmie

• współpraca z CK w organizacji Konfrontacji teatralnych;

• wsparcie CSK w latach ubiegłych wystawą kostiumów w ramach festiwalu Scena w Budowie

• partnerska współpraca z Teatrem Starym w Lublinie;

• z WSEI gdzie ma patronat nad klasą teatralną w Liceum

• współpraca z Teatrem Zankowieckiej we Lwowie

• współpraca z Teatrem Narodowym Białorusi im.J.Kupały

• mając na uwadze osiągnięcia lubelskich twórców, Teatr pierwszy raz zaprosił do współpracy reżysera Pawła Passiniego docenianego w kraju i tworzącego własny język teatralny.

• teatr współpracował z radiem tworząc „Teatr radiowy” realizacja G.Lutosławska,J.Cymerman,

Biuro Organizacji i Reklamy

za dyrekcji D. Ignatjew pierwszy raz wyposażono w środki na działania marketingowe: nowa strona internetową, layout, większa obecność w mediach społecznościowych, reklama na facebooku, nowa linia plakatów i afiszy, spójna identyfikacja wizualna; billboardy Teatru na ulicach Lublina.

Wedle szacunków Biura Organizacji Widowni i reklamy liczba młodych widzów w Teatrze w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła o 30-40%.

Festiwale, nagrody i wyróżnienia:

Nowy poziom artystyczny przedstawień przyciągnął uwagę ogólnopolskich krytyków, mediów i selekcjonerów festiwali, a także twórców, którzy zaczęli gromadzić się wokół Osterwy widzący tu miejsce twórcze, gwarantujące rozwój, inspirujące tętniące dobrą energią. Sukcesem Osterwy były prezentacje spektakli na 10 festiwalach teatralnych.

Nagrody i wyróżnienia:

Kowboje Michała Buszewicza w reż. Anny Smolar zdobyły Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy; zostały pokazane na Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedia w Krakowie, na Ogólnopolskim Festiwalu Rzeczywistość Przedstawiona w Zabrzu- nagroda aktorska dla Jolanty Rychłowskiej i autora tekstu Michała Buszewicza; Kowboje zaprezentują się na Festiwalu Polskiej Sztuki Współczesnej Raport w Gdyni i na Festiwalu Teatralnym Kontrapunkt w Szczecinie w maju 2020.

Wieczór Trzech Król Szekspira w reż. Ł. Kosa był finalistą Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku; został pokazany na Ogólnopolskim Festiwalu “Konfrontacje Teatralne” w Lublinie;

Trzy siostry Czechowa w reż. J. Piaskowskiego zostały pokazane na Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedia w Krakowie;

Diabeł i tabliczka czekolady w reż. K. Kowalskiego zdobył wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Rzeczywistość przedstawiona w Zabrzu i nagrodę aktorską dla Janusza Łagodzińskiego;

Sposób na Alcybiadesa w reż. P. Ratajczaka został zaprezentowany na festiwalu Mała Boska Komedia w Krakowie, Festiwalu “Hurra!Art” w Kielcach i stał się finalistą Festiwalu “Klasyka Żywa” - Opolskie Konfrontacje Teatralne;

• W czerwcu i lipcu teatr miał prezentować Emigrantów Mrożka w reż. F. Szumińskiego na 13 Festiwalu Teatralnym w Odessie i Mikołajewie i na scenie Teatru Narodowego im. J. Kupały Mińsku na Białorusi;

• aktorzy teatru Osterwy zostali wyróżnieni Złotą Maską - Daniel Salman za tytułową rolę w Pinokiu, Nina Skołuba za rolę w przedstawieniu Klątwy.M.Szkoda za rolę w spektaklu”Antygona w Nowym Jorku”

DYREKTOR NACZELNY

Pierwsze cztery miesiące urzędowania Ignatjew poświęciła na zapoznanie się z funkcjonowaniem poszczególnych komórek i pionów organizacyjnych w teatrze. Dostosowała regulaminy stanowiące podstawę prawną działania teatru do obowiązujących norm, przepisów ,ustaw.

Ze względu na restrukturyzację zatrudnienia, zaproponowano niektórym pracownikom przejście na inne stanowiska lub zwiększony zakres czynności.. Z tego tytułu nie było żadnych spraw sądowych.

Wprowadzono jasne zasady funkcjonowania instytucji. Dyrektor Ignatjew prowadziła politykę otwartych drzwi, tzn. interesanci przyjmowani są na bieżąco, monitorowane są zapotrzebowania zespołów i pracowni, w miarę możliwości finansowych na bieżąco uzupełniane; przeprowadzane są działania motywujące pracowników, rozmowy korygujące zachowanie i dyscyplinujące nieprawidłowości

Ignatjew podjęła szereg inicjatyw motywujących, nagradzających pracowników. Wprowadziła tzw. wewnętrzny dzień teatru, w trakcie którego kilku szczególnie wyróżniających się pracownikom teatru (z różnych działów) przyznawana jest nagroda za pracę na rzecz Teatru.

Przy przyznawaniu nagród zachowana jest polityka równościowa i antydyskryminacyjna.

SPRAWY GOSPODARCZE

Zabytkowy budynek Teatru Osterwy, który należy do sześciu najstarszych budynków teatralnych kraju, stanowi dobro publiczne Lublina i Polski, ale jego stan wymaga wielu nakładów środków finansowych i dostosowania do obowiązujących norm i przepisów, opracowania dokumentów , ekspertyz. Część budynku po byłej filharmonii jest zdegradowana i wymaga dużych prac i nakładów finansowych a jest cenna i zabytkowa. Mimo zakwalifikowania się do ministerialnego projektu "'Lato w teatrze'', nie udało się go przeprowadzić, gdyż budynek teatru nie posiada wydzielonych stref przeciwpożarowych. W roku 2018 doszło do tąpnięcia budynku w wyniku niezabezpieczonego wyburzenia kamienicy obok siedziby teatru - Ignatjew przeprowadziła natychmiastową ewakuację pracowników.

Za dyrekcji D. Ignatjew przeprowadzono konieczne remonty widoczne i nie widoczne dla widza, aby infrastruktura była bezpieczna, zadbana i nie stanowiła zagrożenia. Dokonano zakupu środków trwałych ,dobrze wyposażono pracownie akustyczną, elektryczną, fryzjersko-perukarską, garderoby, pracownię krawiecką, montażystów, plastyczną, rekwizytornię, pracownię stolarsko-ślusarsko-tapicerską, pralnię

• wyremontowano scenę Reduta z środków własnych ,którą otworzono w listopadzie 2019 roku na 100 rocznicę założenia Reduty J. Osterwy

• przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,przebudowy dachu budynku dokonano

,prace wodociągowe wykonano ze środków własnych i organizatora

• metodą gospodarczą odmalowano nową część budynku teatralnego gdzie są gabinety, garderoby, dział administracji, dwie sale prób korytarze itd;

• przeniesiono serwerownię; dokonano zakupów inwestycyjnych związanych z doposażaniem pracowni; remont i pełne wyposażenie perukarni; wykonano z własnych środków finansowych ekspertyzy w zakresie P.poż;

• przystosowano archiwum zakładowego i archiwum artystycznego do obowiązujących norm; opracowano instrukcję archiwalną i kancelaryjną

• założono klimatyzację, wentylację, przeprowadzono wymianę starego sprzętu komputerowego;

• W Teatrze obowiązują regulacje wewnętrzne w zakresie obowiązku stosowania ustawy- prawo zamówień publicznych oraz stosowanie zamówień podprogowych.

Za Dyrekcji Ignatjew w Teatrze miało miejsce kilkanaście kontroli , audyt, które nie stwierdziły szczególnych nieprawidłowości lub były bez wynikowe.

Teatr brał udział w programie transgranicznym „Polska –Białoruś –Ukraina” i zakwalifikował się do ostatniego etapu.

Dorotę Ignatjew jako dyrektorkę cechuje szybkość podejmowania decyzji i działania, pracowitość, empatia i jasne wyznaczanie celów i zadań.

Spektakl Kowboje został zaproszony na festiwale do Szczecina ,Gdyni, spektakl ”Tramwaj zwany pożądaniem” do Kalisza . Przedstawienie Emigranci został zaproszony do udziału w festiwalu na Ukrainie i gościnnego występu na Białorusi niestety pandemia Covidu-19 pokrzyżowała plany i festiwale nie doszły do skutku tak jak i premiera w reż R.Brzyka.

Rada Artystyczna Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

p>
Źródło:

Materiał własny