EN

15.05.2021, 14:51 Wersja do druku

Kraj. Założenia ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego

Jesteś artystą zawodowym

Jesteś artystą czynnym zawodowo? W takim razie jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć odnośnie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. 

Inne aktualności

Dokument ten definiuje grupę zawodową artystów i cywilizuje warunki pracy artystycznej, zapewniając systemowy dostęp do ZUS i NFZ oraz dostosowując szereg rozwiązań, np. podatkowych do specyfiki pracy artystów. Wejście do systemu nie jest obowiązkowe i nie warunkuje działalności artystycznej, ani amatorskiej ani profesjonalnej. Związane jest z przedłożeniem dorobku wybranemu stowarzyszeniu lub związkowi artystów i/lub osiąganiem odpowiednich przychodów z działalności artystycznej.

Więcej informacji  na stronie www.artystazawodowy.pl

Źródło:

Materiał nadesłany

Link do źródła