EN
Letnie Forum Tańca Współczesnego IV edycja Wiosenne Forum Tańca

Letnie Forum Tańca Współczesnego IV edycja Wiosenne Forum Tańca (od 16.05.2008 do 19.05.2008)

Organizator

Lubelski Teatr Tańca, Centrum Kultury

Narutowicza 32, 20-016 Lublin

16.05
daleko od ciała, annażak&dariadziedzic: g. 19, Sala Nowa Centrum Kultury

17.05
Just po prostu, W&M Physical Theatre: g. 19, Sala Nowa Centrum Kultury

18.05
Surge Dance Company: g. 21, Muszla Koncertowa Ogrodu Sasskiego

19.05
Eksodus, Melting Spot: g. 21, Muszla Koncertowa Ogrodu Sasskiego.

Archiwum