EN
Letnie Forum Tańca Współczesnego III edycja Zimowe Forum Tańca Współczesnego

Letnie Forum Tańca Współczesnego III edycja Zimowe Forum Tańca Współczesnego (od 15.02.2008 do 17.02.2008)

Organizator

Lubelski Teatr Tańca, Centrum Kultury

Narutowicza 32, 20-016 Lublin

15.02
Daleko od ciała, (Lubelski Teatr Tańca) & Daria Dziedzic: g. 18
clear/n, Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej: g. 19

16.02
48/4, Lubelski Teatr Tańca: g. 19

17.02
With no apparent causes. False development. Kidogo-kidogo (Gallery Dance Theatre (Białoruś, Grodno): g. 19

16-17.02
Warsztaty tańca współczesnego: g. 11- 16 (Centrum Kultury).

Archiwum