EN

31.05.2021, 17:47 Wersja do druku

Internet. "Zawód: Artysta" - debata wokół ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego - w środę

Zapraszamy do udziału w debacie wokół ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego współorganizowanej przez Narodowy Stary Teatr w Krakowie oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Spotkanie odbędzie się w formule online w środę (02.06) o godz. 18:00 i będzie transmitowane na fanpage’ach Narodowego Starego Teatru oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w serwisie Facebook a także na kanale YouTube Instytutu.

fot. Paweł Janic Janicki / mat. Teatru Nowego w Zabrzu

Inne aktualności

Skrajnie trudna sytuacja ekonomiczna artystek i artystów związana z pandemią COVID-19 uwidoczniła jedynie problemy, z jakimi środowisko twórców kultury musi zmagać się w Polsce od wielu lat na skutek braku systemowych rozwiązań dających im odpowiednią ochronę socjalną.

W szczególnie ciężkiej sytuacji znajdują się osoby niezwiązane na co dzień z instytucjami stosunkiem umowy o pracę. W teatrze są to, między innymi, aktorki i aktorzy freelancerzy, pracujący w ramach umów o dzieło realizatorzy i realizatorki (osoby zajmujące się choćby reżyserią, dramaturgią, scenografią czy choreografią), twórcy i twórczynie offu. W skali kraju to grupa kilkudziesięciu tysięcy osób pozbawionych przez charakter wykonywanej pracy wielu podstawowych świadczeń socjalnych związanych m.in. ze składkami zdrowotnymi i emerytalnymi, nie wspominając o stabilnym źródle dochodu.

Propozycją systemowej poprawy tego problemu jest procedowana obecnie ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego, wzbudzająca duże zainteresowanie w dyskursie medialnym i prowokująca do ożywionych dyskusji na temat roli mecenatu państwa.

Zależało nam na stworzeniu przestrzeni dla środowiskowej dyskusji wokół potrzeby podobnych regulacji prawnych, kształtu proponowanej ustawy, płynących z niej korzyści jak i potencjalnych zagrożeń. Do debaty zaprosiliśmy istotne twórczynie i twórców teatralnych, niezwiązanych na co dzień z państwowymi i samorządowymi instytucjami.

Chcemy zapytać o to, co znaczy zawód: artysta. Zależy nam na pogłębionym namyśle nad tym, jak łączyć specyfikę twórczości artystycznej, jej złożony charakter i wpisaną w nią wolność z myśleniem o działaniach teatralnych jako pracy, za którą należy się uczciwe wynagrodzenie i która powinna być chroniona przez przepisy chroniące pracowników branży.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w formule online w środę (02.06) o godz. 18:00 i będzie transmitowane na fanpage’ach Narodowego Starego Teatru oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w serwisie Facebook a także na kanale YouTube Instytutu!

Udział wezmą:
Helena Ganjalyan
Daria Kubisiak
Agnieszka Lubomira Piotrowska
Tomasz Rodowicz
Piotr Sieklucki

Prowadzenie:
Joanna Biernacka-Płoska

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne